06 juny 2020

Anar al contingut

DESACCELERACIÓ

El Banc d'Espanya adverteix un descens en els resultats de les empreses el 2019

L'organisme apunta que la desacceleració econòmica està afectant els negocis

El sector de l'energia se salva de la tendència a la baixa en el primer semestre de l'any

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

BI02. Durango (Vizcaya), 21/07/04.- Vista del parque eólico situado en el monte Oíz de la localidad vizcaína de Durango, que hoy ha sido inaugurado. El parque está dotado de 30 aerogeneradores con una potencia total de 25,50 MW, y abastecerá cada año a 65.000 hogares con energía renovable y limpia. EFE/LUIS TEJIDO

BI02. Durango (Vizcaya), 21/07/04.- Vista del parque eólico situado en el monte Oíz de la localidad vizcaína de Durango, que hoy ha sido inaugurado. El parque está dotado de 30 aerogeneradores con una potencia total de 25,50 MW, y abastecerá cada año a 65.000 hogares con energía renovable y limpia. EFE/LUIS TEJIDO / LUIS TEJIDO (EFE)

La desacceleració econòmica ja està fent efecte en els resultats empresarials en la primera part del 2019.

Segons el Banc d’Espanya, els nivells mitjans de rendibilitat de les empreses van continuar creixent el 2018 per al conjunt de la mostra que participa a l’enquesta de la Central de Balanços Trimestral (CBT) que elabora l’organisme. No obstant, amb dades fins al juny la rendibilitat de les empreses «hauria caigut lleument», a partir de l’anàlisi de l’enquesta.

«La caiguda de la rendibilitat en els últims mesos s’hauria degut, fonamentalment, al deteriorament que l’activitat d’explotació ha experimentat en aquest període, en un context de desacceleració econòmica», afirma el Banc d’Espanya en un article publicat aquest dimecres. Aquest deteriorament s’ha traduït en uns descensos generalitzats del resultat econòmic brut (REB) a tots els sectors analitzats per la mostra trimestral, excepte en el d’energia, que seria l’única amb un comportament una mica més expansiu, segons l’anàlisi del Banc d’Espanya.

Balanç després de la crisi

En el seu informe, el Banc d’Espanya analitza l’evolució dels resultats empresarials des de l’esclat de la crisi, el 2007, a partir de la mostra més àmplia que permet l’enquesta de la Central de Balanços Integrada (CBI), sobre més de 600.000 empreses.

«El sector de societats no financeres va experimentar entre el 2007 i el 2013 una crisi profunda, que es va traduir en un important deteriorament de la seva activitat, dels seus excedents i del seu nivell d’ocupació», s’afirma. En aquell període, la relació entre l’activitat ordinària de les empreses i els seus recursos propis (rendibilitat) va passar d’una mitjana del 14,5% en el període del 2003 al 2007 al 5,2% el 2013. A partir d’aquell any, la rendibilitat ha anat creixent progressivament fins a arribar al 9,7% el 2017, afavorida sobretot per l’estalvi en despeses financeres (desendeutament i menors tipus d’interès) i per la capitalització més elevada de les empreses.

Anàlisi per sectors

Per sectors, la rendibilitat no ha sigut homogènia. Així, segons el Banc d’Espanya, en les branques d’indústria, comerç i hostaleria, i transport i emmagatzemament els nivells de rendibilitat el 2017 eren ja similars o superiors als del període 2003-2007. 

No obstant, en la construcció la rendibilitat, que va arribar a ser negativa el 2013, encara es trobava el 2017 «molt lluny del seu nivell precrisi»

Per la seva part, els descens en la rendibilitat en sectors d’energia i d’informació i comunicacions, molt intensos fins al 2013, van continuar el 2017, tot i que de manera una mica més moderada.