Anar al contingut

75è aniversari dels acords de Bretton Woods

El Banc d'Espanya advoca per flexibilitzar les regles internacionals de comerç

Hernández de Cos apressa a revisar l'Organització Mundial de Comerç i l'FMI

«El multilateralisme ha de ser adaptat per garantir la seva supervivència», afirma el governador

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

El Banc d'Espanya advoca per flexibilitzar les regles internacionals de comerç

Chema Moya

El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha defensat aquest dimarts la necessitat d’una reforma profunda de l’actual sistema multilateral que regeix les relacions econòmiques internacionals amb institucions tals com el Fons Monetari Internacional (FMI), l’Organització Mundial de Comerç (OMT) o el Banc Mundial.

Segons Hernández de Cos, el vell ordre internacional nascut dels acords de Bretton Woods –dels que ara se celebra el seu 75 aniversari– s’ha quedat obsolet i necessita una actualització per adaptar-lo a les noves realitats amb un pes més gran de les economies emergents en l’escena internacional, la globalització, la digitalització, l’envelliment de la població i altres factors que no tenien el mateix pes a la primera meitat del segle passat. Després de la Segona Guerra Mundial, quan van veure la llum els acords de Bretton Woods, el context internacional era molt diferent.

El governador ha defensat el paper de l’FMI en la gestió de la crisi financera, però ha advocat per una reforma de tota l’arquitectura econòmica internacional.

«En altres paraules, en l’actual context de nous poders, nou equilibri econòmic i geopolític i nous reptes, el multilateralisme ha de ser adaptat per garantir la seva supervivència», ha defensat Hernández de Cos durant la sessió d’obertura de la conferència ‘Desequilibris globals i fluxos de capitals en l’era de la noves tecnologies’ que se celebra aquest dimarts i dimecres a la seu del Banc d’Espanya en el marc dels actes commemoratius del 75è aniversari dels acords de Bretton Woods.

Populismes i proteccionisme

Segons l’anàlisi que ha exposat el governador, «el multilateralisme continua sent tan necessari com fa 75 anys», però «en un moment en què tornen a emergir els populismes i les polítiques proteccionistes» i en què alguns països posen l’èmfasi en les relacions bilaterals, és necessari reformar-lo «per garantir la seva supervivència».

«Segons la meva opinió, està molt clar que el camí per a la cooperació internacional i les institucions multilaterals ha de ser revisat», ha dit.

El contrari, està propiciant fugides cap endavant de països, o de blocs de països, que deixen de banda els acords globals per avançar en posicions bilaterals en les quals s’imposa el criteri del més fort, ha explicat el governador, en clara al·lusió als moviments del president dels EUA, Donald Trump, a qui no ha citat de forma expressa. 

Mal menor

«El sistema multilateral ha adoptat un camí cap a un nou model descentralitzat i fragmentat, més propens a conflictes bilaterals i gestionat per compromisos informals i no vinculants». La clau de les reformes pendents –segons Hernández de Cos– està en «la flexibilitat» per aconseguir un model en què es reconegui que «regionalisme i multilateralisme no són excloents», de manera que, quan es faci impossible arribar a un acord global, almenys es puguin acordar pactes parcials que a poc a poc vagin aconseguint noves adhesions dels altres.

«Això no és la millor solució», ha reconegut. «Però és temps de reconèixer que el regionalisme poden constituir un camí exitós quan les negociacions multilaterals fallen per atreure altres països al sistema internacional de comerç» i recuperar la «legitimitat» que li neguen alguns territoris.

En el seu discurs d’obertura, Hernández de Cos ha glossat les referències de la directora sortint de l’FMI, Christine Lagarde, a favor d’ «un nou multilateralisme en un nou escenari econòmic» que ella il·lustra amb dos exemples: «Un es refereix a la integració comercial: el sistema ha de ser just i cuidar els que es queden enrere en el procés de globalització. L’altre es refereix als desequilibris mundials: els països amb dèficit i superàvit han d’actuar de manera cooperativa», ha glossat Hernández de Cos.