05 d’abr 2020

Anar al contingut

balanç anual

Els resultats del Sabadell cauen el 53% per la integració del TSB

El banc va registrar un benefici de 328 milions el 2018 i el negoci bancari va augmentar el 4,1%

La migració tecnològica de la filial britànica i el sanejament del balanç van tenir un impacte de 637 milions

Max Jiménez Botías

Els resultats del Sabadell cauen el 53% per la integració del TSB

Emilio Naranjo

El Banc Sabadell va tancar l’exercici del 2018 amb un benefici net de 328,1 milions d’euros, cosa que representa un descens del 53% respecte als resultats del 2017. Els costos extraordinaris relacionats amb la migració de la seva filial britànica TSB i la culminació de la neteja del balanç, que va suposar impactes per un total de 637,1 milions d’euros, van tenir efecte sobre els resultats anuals del banc. Sense tenir en compte aquests resultats extraordinaris, el creixement del benefici net va ser del 9,6% interanual (783,3 milions d’euros).

El negoci bancari (marge d’interessos més comissions netes) mostra la fortalesa de l’activitat bancària, amb un augment del 4,1% interanual i un creixement del 2,4% en la comparativa trimestral. Comptant el banc britànic, el creixement interanual és del 2,9%. 

 El marge d’interessos es va situar en 3.675,2 milions d’euros al tancament de l’exercici del 2018, amb un creixement del 0,7%. Excloent el TSB, el marge d’interessos va ascendir a 2.675,5 milions d’euros i va representar un creixement de l’1,1%. D’altra banda, el marge de clients va mantenir la seva fortalesa i va augmentar el 2,73% com a grup (2,68% sense TSB), "gràcies a l’estratègia de creixement de volums defensant preus", ha destacat l’entitat en la nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Augmenten les comissions

Les comissions netes van registrar un fort creixement interanual, que es va situar en el 9,6% (11,3% Ex TSB), degut principalment a les comissions per serveis i de gestió d’actius. Les despeses d’explotació es van situar en 2.920,4 milions d’euros al tancament de l’exercici del 2018 (2.680,8 milions d’euros en l’exercici anterior). Els costos no recurrents van ascendir a 246,0 milions d’euros i van correspondre principalment a la migració i postmigració del TSB. Els costos recurrents van arribar als 2.674,3 milions d’euros

 El crèdit de nova producció a empreses va augmentar un 7%, fins als 55.594 milions d’euros, i els préstecs hipotecaris nous van millorar un 17,5%, fins als 4.024 milions d’euros. També es va incrementar el finançament al consum, un 14,8%, fins als 2.173 milions d’euros (dades que sumen el negoci de Sabadell Consumer Finance).

La inversió creditícia va tancar l’exercici amb un saldo de 139.366 milions d’euros (105.732 milions d’euros sense TSB) i va registrar un creixement interanual d’un 1,5% (3,5% excloent TSB). Al tancament de l’exercici, els recursos de clients en balanç van arribar als 137.343 milions d’euros (104.859 milions d’euros sense considerar TSB), amb un creixement del 4,2% interanual (7,3% sense tenir en compte TSB), recolzat en l’augment dels comptes a la vista i dels dipòsits a termini. Pel que es refereix als recursos de clients fora de balanç, aquests van ascendir a 44.034 milions d’euros al tancament de l’exercici del 2018. Els actius totals del grup van arribar als 222.322 milions d’euros, xifra que va representar un augment interanual del 0,6%, i del 2,3% en el trimestre. 

Temes: Banc Sabadell