Anar al contingut

MEDI AMBIENT

¿Per què és important reciclar correctament la matèria orgànica al contenidor marró?

Llençar les restes de menjar al contenidor gris en lloc del marró provoca que perdin les potencials propietats agrícoles

Els ecoparcs necessiten una matèria orgànica pura i reciclada correctament per al seu funcionament tecnològic

El Periódico

¿Per què és important reciclar correctament la matèria orgànica al contenidor marró? Aquest vídeo ho explica. / CRISTINA MORAL / POL ALFAGEME

L'Agència de Residus de Catalunya defineix la fracció orgànica de residus municipals (FORM) com el tipus de residu fonamentalment constituït per restes de menjar i vegetals de poc volum que es poden recollir selectivament -segregar per fer possible el seu reciclatge i la fabricació de nous productes- i que són susceptibles de degradar-se biològicament.

El producte que s'obté del seu tractament té un ús principal: fertilitzant aplicat a l'agricultura, encara que, abans d'arribar a obtenir aquest compost, la matèria orgànica recollida selectivament també es pot aprofitar energèticament, de manera que un procés portat a terme per microorganismes produeixi biogàs, que s'utilitza per generar electricitat.

Ara bé: ¿què passa quan el ciutadà no llença degudament aquesta matèria orgànica al contenidor marró i la posa al contenidor gris, conegut com a fracció resta, on a les llars es barreja habitualment la matèria orgànica amb materials no reciclables, com tovalloletes humides o pols? Bàsicament, que la matèria orgànica, encara que es pot aprofitar a través d'un tractament que es porta a terme als anomenats ecoparcs, perd les seves propietats per a l'ús agrícola (recurs) i es converteix en un residu.

L'ús agrícola de la matèria orgànica ben reciclada

Josep Tàrraga, director de l'ecoparc de Montcada i Reixac, gestionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ho explica així: "La diferència principal entre la matèria orgànica obtinguda del contenidor gris [fracció resta] i la matèria orgànica pura que prové del contenidor marró [reciclada correctament a les llars] és que la primera no pot ser implementada agrícolament, ja que la matèria orgànica que conté és inferior al 40% i per tant es pot contaminar amb metalls o elements que hi ha a la bossa de les escombraries".

Així doncs, si la matèria orgànica es llença al contenidor gris en lloc del marró, perd automàticament les propietats per poder ser utilitzada en l'agricultura i només serveix per a obra pública o valorització energètica, per exemple, usos menys desitjables des del punt de vista del reciclatge, ja que queden al marge de la reutilització natural. És a dir, si no es recicla correctament, la matèria orgànica no és un recurs natural, sinó un residu.

Imprescindible per al funcionament dels ecoparcs

Els ecoparcs són instal·lacions pensades per implementar un tractament mecànic biològic que recuperi els materials reciclables i la matèria orgànica del contenidor gris. En aquest tractament també cobra especial rellevància el fet que la matèria orgànica que s'obté sigui pura, és a dir, que estigui correctament separada al contenidor marró sense estar barrejada amb altres materials no reciclables.

"La planta funciona millor si la recollida selectiva [matèria orgànica del contenidor marró] és pura. La tecnologia que tenim aquí, per al tractament de la FORM, funciona gràcies a la recollida selectiva, ja que amb la matèria orgànica que obtenim del contenidor gris, aquesta tecnologia no funcionaria. Per tant, la recollida selectiva d'orgànica és molt important per a una planta com la nostra ", explica Tàrraga.

Concretament, el director de l'ecoparc de Montcada es refereix al fet que, en la part biològica del tractament que es produeix a les plantes dels ecoparcs, el compostatge consisteix en la degradació de la matèria orgànica mitjançant microorganismes anaeròbics. Aquests microorganismes, que faran possible la generació d'una energia elèctrica que al seu torn acabarà convertint la matèria orgànica en fertilitzant, necessiten una matèria orgànica com més pura -i ben reciclada- millor per funcionar degudament.

La dimensió econòmica

Indirectament, no reciclar correctament la matèria orgànica també comporta problemes econòmics. Per un costat, perquè el potencial benefici agrícola que hi ha amb la reutilització natural de la matèria orgànica que prové del contenidor marró és superior als altres usos que es poden donar a la que se separa del contenidor gris.

I, per una altra part, el tractament de la matèria orgànica ja és car en si, però, si s'hi sumen els costos de separar l'orgànica de la fracció resta del contenidor gris, suposa una inversió que es podria destinar a altres serveis públics. 

0 Comentaris
cargando