Anar al contingut

Editorial

Frenada tecnològica a Ensenyament

En època de retallades pressupostàries s'han d'establir amb rigor les prioritats de l'Administració, que s'ha de caracteritzar per racionalitzar les inversions. És la manera de saber si, tot i les dificultats, es consoliden les promeses de mantenir els nivells mínims de l'Estat del benestar. Per la seva magnitud i transcendència social, l'educació i la sanitat són dos pols bàsics, i són precisament els primers que pateixen la política d'austeritat del Govern.

Més enllà dels inicials gestos simbòlics a favor de l'ensenyament, les primeres mesures de la consellera Rigau generen en els ciutadans raonables dubtes sobre la bondat de les seves propostes. Es retallen els pressupostos de les escoles, es preveuen menys places de mestres alhora que augmenten els alumnes, es redueixen les inversions en infraestructures i es paralitza el programa que ha introduït la informàtica com a mètode pedagògic a 600 instituts per a gairebé 100.000 alumnes.

Davant l'anunci que 40.000 alumnes no tindran els ordinadors personals previstos per al curs que ve, convé formular unes quantes preguntes. ¿No era l'educació, amb el Pacte Nacional i la tramitació conjunta de la llei catalana bàsica per part de CiU i PSC, un actiu compartit pels dos grans partits del país? ¿No seria convenient fer prevaler en aquest cas una continuïtat institucional que atorgava un gran valor estratègic a la introducció de la informàtica als centres de secundària? ¿Es donarà, en un mateix institut, la paradoxa que hi haurà alumnes amb accés continu i directe a les noves tecnologies mentre que alguns dels seus companys, que hi han entrat més recentment, seguiran amb els habituals llibres de text? ¿Les editorials hauran de tornar al paper quan ja estaven immerses en una revolució tecnològica? I encara pitjor: ¿som a les portes d'una flagrant discriminació, amb dos tipus d'ensenyament paral·lels, un amb portàtils i un altre sense?

És obvi que convé reflexionar sobre si els netbook són la panacea per obtenir més bons resultats acadèmics, però sembla molt poc fonamentada la fórmula de creixement vegetatiu que proposa Rigau. Introdueix, com a mínim, un factor d'inquietud que convé clarificar com més aviat millor.

0 Comentaris