Segona sentència sobre la llei mordassa

El TC avala que sigui infracció greu tota pertorbació en espectacles públics

  • La sentència rebutja el recurs del Parlament que considera sancionable tot acte que alteri actes multitudinaris

  • La resolució compta amb el vot discrepant de Balaguer i de Conde-Pumpido, partidaris de graduar les alteracions

  • És la segona resolució de l’alt tribunal en relació amb aquesta polèmica normal en què es van ratificar les devolucions en calent

 

  / AGUSTÍN CATALÁN

1
Es llegeix en minuts
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunals i Justícia

ver +

El ple del Tribunal Constitucional ha dictat una segona sentència en la qual avala la polèmica llei de seguretat ciutadana aprovada pel PP el 2015, en aquesta ocasió al rebutjar el recurs presentat pel Parlament contra cinc dels seus articles i la seva primera disposició final. D’aquesta manera, l’alt tribunal ha avalat que es consideri infracció greu qualsevol alteració en actes públics, espectacles esportius o culturals i oficis religiosos, així com reunions a les quals assisteixin nombroses persones, sempre que no siguin delicte penal.

La sentència, que es donarà a conèixer en la seva totalitat en els pròxims dies i de la qual ha sigut ponent el president del tribunal, Juan José González Rivas, comptarà amb els vots particulars discrepants dels magistrats Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, que no comparteixen que tota pertorbació pugui considerar-se infracció greu.

La majoria dels magistrats, en canvi, consideren que el contingut de l’esmentat precepte «no constitueix per part del legislador un ús extralimitat de l’ampli marge d’opció que posseeix per determinar l’abast de la reacció sancionadora que resulta convenient per protegir el bé jurídic de la seguretat ciutadana en una situació concreta».

La resolució precisa, no obstant, que «aquest judici del tribunal ve específicament determinat pel curs processal en què ho fa, [...] així que s’ha d’entendre sense perjudici de l’examen de proporcionalitat art. 25.1 CE que procedeixi, per part de l’aplicador del Dret i en última instància d’aquest tribunal en la via d’empara constitucional, en el moment aplicador d’aquest precepte legal, en l’ocasió del qual s’haurà de prestar atenció a les precises circumstàncies del supòsit concret».

Velocitat i venda ambulant

Notícies relacionades

El Constitucional també considera d'acord amb la Carta Magna que es pugui tipificar com a infracció greu l’incompliment de les restriccions a la navegació d’embarcacions d’alta velocitat i aeronaus lleugeres, sempre que aquestes restriccions a la navegació s’imposin per raons de seguretat pública, en una interpretació d’acord amb el precepte.

També s’avala com a infracció lleu l’«ocupació de la via pública per a la venda ambulant no autoritzada» sempre que n’impedeixi l’ús comú. La sentència entén que la redacció d’aquest precepte s’ajusta al principi de legalitat establert a l’article 25 de la Constitució.