Anar al contingut

Atenció primària

Més unitat i menys utopia

FERRAN NADEU

Més unitat i menys utopia

Elena Bartolozzi i Javier O'Farrill

Defensar ara que la vaga s'hauria d'haver mantingut fins a aconseguir donar-li la volta al sistema sanitari és un pensament poc realista

Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari entre el col·lectiu mèdic, fa molts anys que lluita d’una manera ferma i contundent per la sanitat pública en general i per a l’atenció primària en particular. La tenacitat per transformar el primer nivell assistencial en l’eix vertebrador del sistema sanitari, amb una dotació pressupostària i de recursos humans i tecnològics suficients, va tenir un punt d’inflexió destacat el novembre passat, quan l’organització va convocar una vaga, sota el lema "Atenció Primària Digna i Respectada", –amb una participació qualificada d’històrica– que va centrar el debat polític durant els quatre dies de mobilitzacions.

L’acord de sortida de vaga, firmat amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Departament de Salut de la Generalitat, prioritza la millora de les condicions de treball del personal facultatiu, incidint especialment en la sobrecàrrega laboral, ja que aquesta suposa un risc per a la salut dels professionals i per a la seguretat dels usuaris atesos.

Aquest acord és un punt de partida i el seu grau de compliment es revisa periòdicament. Les últimes enquestes realitzades pel sindicat posen de manifest que les millores pactades es van implementant, però no amb la rapidesa i homogeneïtat territorial desitjada. És evident que el nostre treball no té ni tindrà mai final, perquè sempre hi haurà coses per millorar.

Tenim un model d’atenció sanitària centrat històricament a l’hospital  i, per desgràcia, les expectatives creades amb la reforma de l’atenció primària de 1985 mai s’han acabat de complir. Defensar ara –com afirmen alguns– que la vaga, amb totes les seves repercussions, s’hauria d’haver mantingut fins a aconseguir donar-li la volta al sistema sanitari és un pensament utòpic i poc realista.

No obstant, totes les sinergies, suggeriments i complicitats són benvinguts per enfortir l’atenció primària. Nosaltres, com a sindicat, aplaudirem qualsevol millora real que s’assoleixi per a l’atenció primària, ja sigui des de les societats científiques, els col·legis professionals o qualsevol altra entitat. Animem tots els actors implicats a afegir-se a la lluita per una atenció primària digna i respectada. Nosaltres, amb l’acord de sortida de vaga, ja hem posat els fonaments: continuem construint junts.