Anar al contingut

Un sector econòmic clau

El turisme de congressos

Rafel Peris

Les reunions internacionals de negocis són una gran oportunitat de reforçar el prestigi del país

És indubtable el valor que ha tingut (i segueix tenint) el turisme de sol i platja a Catalunya, però el país ha esdevingut progressivament una destinació igual d'atractiva per l'enologia, la gastronomia, la cultura, la natura o els esports de neu. Aquesta diversificació es fa palesa també pel potencial cada cop més visible del turisme MICE (acrònim en anglès de Meetings, Incentives, Conferences and Events), que és una modalitat d'acollida de visitants valuosa per si mateixa, però que també funciona com a aparador. I és que qui es desplaça a Catalu-nya per assistir a fires, congressos o reunions de negoci sovint hi torna per conèixer millor el territori.

El turisme MICE contribueix, per tant, a potenciar el posicionament i reconeixement internacional del país, que el 2014 va acollir 1.700.000 visitants vinculats a aquest àmbit. Aquesta xifra, proporcionada per l'Observatori d'Empresa i Ocupació a partir de dades de Turespaña, va representar un impacte econòmic gens menyspreable de més de 1.700 milions d'euros. Cal considerar, però, que, segons dades del Barcelona Convention Bureau, aquestes xifres es focalitzen particularment a la capital catalana, on el 2014 es van celebrar 1.969 reunions de més de 40 delegats. De fet, aquell any Barcelona va rebre prop de 580.000 delegats, que generaren un retorn econòmic de més de 1.460 milions d'euros. Una lectura d'aquests números constata que Barcelona, sense ser capital d'Estat, està sabent excel·lir en la seva tasca de promoció internacional (va ser la segona ciutat del món en nombre total de delegats el 2014, segons el rànquing MICE de la International Congress and Convention Association), però que la resta de Catalunya encara té molt marge per créixer.

L'expansió pel territori no és l'única oportunitat pel turisme de congressos i reunions, que també pot contribuir a la desestacionalització del sector. És ben cert que les puntes d'ocupació MICE a Catalunya es produeixen durant els mesos de maig, juny, setembre i octubre, però es tracta d'un turisme actiu tot l'any, que pot dinamitzar hotels, restaurants i transports en temporada baixa. Tant és així que un esdeveniment rellevant beneficia directament o indirectament el conjunt del teixit turístic de la localitat on se celebra.

Per tal de fer front a aquests reptes de creixement i donar un gir a les estratègies seguides fins ara (com les campanyes de divulgació, que són força costoses i de retorn incert), el programa Catalunya Convention Bureau (CCB) de l'Agència Catalana de Turisme va impulsar una iniciativa el 2014 que ja comença a donar els seus fruits. Es tracta del Programa Ambassadors, amb el qual l'Associació Catalana d'Empreses Organitzadores de Congressos (OPC Catalunya) que presideixo ha tingut el plaer de col·laborar-hi des dels seus inicis.

El Programa Ambassadors aplega els millors referents sectorials de tot el territori, amb l'objectiu de donar-los eines per explicar als seus col·legues internacionals els beneficis d'organitzar congressos atractius i reeixits a tot Catalunya. D'aquesta manera, s'ha aconseguit articular una xarxa d'experts de diversos àmbits del coneixement (medicina, ciència, cultura, investigació, etcètera) distribuïts pel territori i prou representatius dins les seves comunitats, societats, institucions o administracions internacionals de referència. Tots els membres d'aquest programa compten amb el suport del CCB i dels Convention Bureaux locals per tal de bastir candidatures sòlides i organitzar els esdeveniments amb plenes garanties. L'objectiu és que els organitzadors puguin concentrar els seus esforços a oferir els millors continguts als seus congressistes sense preocupar-se de les tasques logístiques.

La iniciativa, que compta amb un total de 123 representants, ja ha generat sis esdeveniments significatius a Catalunya (tres a Barcelona, dos a Girona i un a Tarragona), alguns dels quals no s'havien celebrat mai prèviament a Europa. Els ambassadors, que evidentment no formen un grup tancat sinó obert a més professionals de referència que vulguin implicar-s'hi, aspiren que el turisme MICE reforci no solament la reputació de Barcelona sinó de tot Catalunya. Actualment, 51 membres del programa resideixen a la capital catalana, mentre que 29 són de la resta del Barcelonès, 22 de la província de Girona, 12 de la de Tarragona i 9 de la de Lleida. Encara queda molt de camí per endavant, però des d'OPC Catalunya estem convençuts de la capacitat dels ambassadors de fer visible internacionalment la diversitat d'atractius i d'àrees temàtiques del país. Catalunya pot aspirar legítimament a ser un referent mundial del turisme MICE.

Temes: Turisme