El desallotjament de la plaça de Catalunya, vist per Danny Caminal.

El desallotjament de la plaça de Catalunya, vist per Danny Caminal

EL PERIÓDICO