Segona nit de disturbis als EUA després de la victòria de Trump

Segona nit de disturbis als EUA després de la victòria de Trump

Noves protestes generalitzades

EL PERIÓDICO