The Conversation

4
Es llegeix en minuts
Un veí guarda menjar, ahir, en un iglú improvisat a Sant Cebrià de Vallalta.

Un veí guarda menjar, ahir, en un iglú improvisat a Sant Cebrià de Vallalta. / FEDE CEDÓ

Imagini’s que ha quedat amb algú a casa seva i, mentre s’espera, alguna cosa l’impulsa a sortir i entrar per comprovar si aquesta persona està arribant. Només si parla alguna llengua inuit tindrà una paraula –iktsuarpok– per expressar la sensació entre l’anticipació i la impaciència.

L’escriptora i il·lustradora Ella Frances Sanders recull aquesta veu al seu llibre Lost in translation, juntament amb altres paraules «intraduïbles» vinculades, moltes, amb els afectes.

No obstant, no tenir una paraula com iktsuarpok no ens impedeix comprendre el que significa. De fet, sentim una cosa semblant quan esperem algú i no deixem de mirar el mòbil.

Una altra paraula sorprenent és ilunga, de la llengua bantú tshiluba, que fa referència a «una persona que perdona una ofensa la primera vegada, la tolera la segona, però mai la tercera».

La «‘vergüenza ajena’» i la seva traducció

L’espanyol compta amb una altra expressió difícil de traduir, la locució ‘vergüenza ajena’, que significa la torbació que se sent per faltes o accions comeses per altres.

Si, com afirma Noam Chomsky, totes les llengües són, en essència, iguals, ¿per què hi ha paraules que no tenen correlat en altres idiomes?, ¿són realment intraduïbles? Per respondre-hi s’ha d’aprofundir en la relació que hi ha entre les paraules, el món i el que som capaços de pensar o sentir.

En alguna mesura, totes les paraules són una mica intraduïbles. Cada paraula, com afirma Ignacio Bosque, té un radi d’acció que varia d’una llengua a l’altra. Un exemple senzill: intenti traduir good afternoon. En anglès és la salutació reservada per després de les 12.00h fins a més o menys les 18.00h ¿Amb quina expressió saludem nosaltres en aquesta franja horària? En espanyol serà ‘buenos días’, però també ‘buenas tardes’.

La dificultat de trobar un terme exacte en una altra llengua revela que les paraules no són un reflex verbal d’una realitat estructurada per endavant.

Els conceptes i les paraules

En la realitat (si és que existeix, diria Hume) tot està connectat i tot flueix (diria Heràclit). No hi ha una foto fixa que ens permeti veure nítidament els compartiments del món. Tot i així, els éssers humans som capaços d’organitzar la nostra experiència caòtica en categories, algunes de les quals s’acaben convertint en paraules.

Com assenyala la catedràtica de Lingüística de la UCM Victoria Escandell, els humans organitzem el nostre entorn en classes deixant de banda el caràcter imperfecte, canviant i únic que té la nostra experiència.

Cada classe dona lloc a un concepte. Convé insistir que els conceptes no estan en la realitat, sinó que són «entitats» de la nostra ment. En aquest sentit, no existeix «l’»arbre ni existeix «l’»home ni, per cert, tampoc existeix «la» llengua catalana. Tots aquests conceptes són abstraccions necessàries que ens permeten fixar la realitat per poder-hi raonar i parlar-ne.

El nombre de conceptes que podem crear depèn de les propietats objectives del món (per exemple, les formes dels objectes), però també de les necessitats dels éssers humans amb el seu entorn, per la qual cosa les classes variaran d’una cultura a l’altra.

¿Per què les llengües tenen paraules diferents?

El nombre de conceptes que podem formar és potencialment infinit. No obstant, la llengua només expressa amb paraules (o lexicalitza) algunes conceptualitzacions. Per exemple, en espanyol tenim noms per als dits de la mà o el peu, però no per assenyalar el peu esquerre i el peu dret, com ens fa notar Julio Cortázar al conte Instrucciones para subir una escalera:

«‘Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado)’». Dins dels límits humans, cada cultura segmenta el continu de la realitat de manera diferent i converteix alguns d’aquests conceptes en paraules, de manera que hi ha una doble font de variació entre les llengües: la dels conceptes i la de les paraules.

Les raons per les quals els parlants emmagatzemen una determinada paraula en el seu diccionari mental tenen a veure amb la rellevància i la rendibilitat cultural. En aquest sentit, resulta raonable que els inuit tinguin més paraules per distingir tipus de neu.

La llengua com a sistema

Com vam veure amb el cas de les salutacions, també complica la traducció el fet que les paraules estiguin connectades entre si formant xarxes. Per exemple, mentre l’espanyol té un sistema de tres demostratius (‘este’‘ese’ i ‘aquel’), l’anglès només en té dos (thisthat –aquest i eix–). ¿Significa això que els angloparlants no poden captar la diferència entre la distància mitjana i la llunyania? Per descomptat que no. Els sistemes lèxics de dues llengües mai són equivalents, per la qual cosa moltes vegades no es pot canviar una paraula per l’altra sense perdre part del significat.

El que sí que podem fer és traduir un concepte d’una llengua a l’altra per mitjans morfològics o sintàctics; per això és possible definir iktsuarpok i ilunga.

Les paraules «intraduïbles» són casos extraordinaris de l’expressió de necessitats particulars d’una cultura i de les relacions que mantenen amb altres paraules en el sistema lèxic de la llengua a què pertanyen.

Aquestes paraules ens resulten sorprenents perquè fan que la nostra estabilitat conceptual trontolli per un instant i que tornem a sentir la sorpresa de Funes el memorioso, que no podia entendre com tenien el mateix nom «‘el perro de las tres y catorce (visto de perfil) que el perro de las tres y cuarto (visto de frente)’».

Notícies relacionades

Pilar Pérez Ocón, professora de l’àrea de Llengua Espanyola, Universitat d’Alcalá

Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. En podeu llegir l’original.

Temes:

Idiomes