3
Es llegeix en minuts
Adquirir lideratge autèntic per trencar el sostre de vidre

Unsplash

A Espanya, des del 2013, està en marxa Promociona, un programa l’objectiu del qual és desenvolupar el lideratge autèntic entre les dones directives, organitzat per la CEOE en cooperació amb el Ministeri d’Igualtat.

Un grup d’investigadors de la Universitat CEU San Pablo hem realitzat un estudi per avaluar l’eficàcia del programa.

Fer caure barreres

Una de les principals conclusions és que la formació en lideratge permet a les dones directives mitigar les barreres autoimposades que obstaculitzen el seu accés a posicions més altes dins de l’empresa. Hem pogut identificar tres aspectes clau a millorar en les dones participants, en termes d’autopercepció i desenvolupament professional:

  1. La baixa percepció d’autoeficàcia, que es deriva del fet que les dones tendeixen a considerar-se menys adequades per a ocupacions tradicionalment masculines (com els llocs d’alta direcció).

  2. El tradicionalment reduït capital social de les dones professionals. Un dels principals desafiaments als quals s’enfronten les dones líders és que amb freqüència són considerades com a outsiders en les elits del lideratge.

  3. La falta de planificació de la seva carrera. Això és, la falta de metes, objectius i mètriques necessàries per planificar la seva carrera professional a llarg termini, fet que està relacionat amb la falta d’autodirecció en el temps.

Autoconeixement, autenticitat, benestar

Per a la investigació, es van realitzar entrevistes a 32 participants preguntant-los per com se sentien en relació amb aquests tres temes abans d’iniciar el programa i després de finalitzar-lo.

Sobre la base de la teoria del lideratge autèntic, es van identificar tres aspectes concrets treballats durant el programa, que podrien ser els impulsors de les millores experimentades:

  1. El benestar eudaimònic (del terme grec eudaimonia), un sentiment de plenitud que es produeix quan hi ha una implicació intensa amb l’activitat que es realitza.

  2. L’autenticitat relational, un comportament que requereix que els valors i interessos que transmeten i promouen els líders siguin plenament acceptats pels seus subordinats.

  3. Les històries de vida (life stories approach) un procés guiat de reflexió, elaboració, edició i ampliació de la mateixa història vital de la persona.

El projecte està orientat cap a l’excel·lència, el creixement professional i el desenvolupament del potencial lideratge. Assolir aquestes metes genera una sensació d’autorealització que, al seu torn, provoca benestar eudaimònic.

D’altra banda, l’autenticitat relacional és un desafiament per a moltes dones en posicions d’autoritat, a causa de la incongruència entre el rol de líder i el rol de gènere. No obstant, els programes de capacitació en lideratge autèntic introdueixen habilitats de lideratge que resulten més congruents amb el rol esperat per a les dones (relacions democràtiques, de cooperació, tutela i col·laboració). A través d’aquestes habilitats l’autenticitat relacional pot emergir més fàcilment, cosa que augmenta les probabilitats que les dones siguin acceptades com a líders pels seus seguidors.

Finalment, l’ús de la tècnica d’històries de vida ajuda que les participants aprenguin a identificar les seves fortaleses i debilitats personals i professionals.

Els resultats

De l’anàlisi realitzada es desprèn que els programes de lideratge eleven la percepció d’autoeficàcia de les dones participants, així com la seva autodeterminació per gestionar el desenvolupament de les seves carreres.

L’impulsor d’aquests resultats seria, sobretot, el procés de pensament reflexiu provocat per l’enfocament d’històries de vida. Aquesta anàlisi interna els portaria a millorar la seva autopercepció, i desencadenaria la necessitat d’assumir un paper d’agent actiu a l’hora de planificar la seva trajectòria professional.

Aquest aprenentatge també sembla proporcionar a les directives estils de lideratge més congruents amb els seus valors i qualitats personals, superant així possibles barreres internes (dilema d’incongruència de rols) i rebutjos externs per comportaments contraris als estereotips (backlash effects), derivats del conflicte de rols líder-dona.

Com a resultat, les dones participants guanyen autenticitat relacional, la qual cosa facilita la identificació personal i social amb els seus seguidors, sent legitimades com a líders i donant així ús a les seves xarxes professionals de manera instrumental, amb la qual cosa comencen a formar part de cercles influents.

Conclusions

Una de les principals implicacions pràctiques de l’estudi és que indica que és possible dissenyar programes formatius per al desenvolupament del lideratge autèntic que ajudin a desenvolupar les habilitats necessàries per exercir un lideratge més congruent amb les característiques individuals de la persona.

En particular, sembla que a través dels programes que inclouen activitats experiencials, esdeveniments desencadenants o d’activació i oportunitats d’interacció social (programa personalitzat de cross-mentoring, activitats de coaching i esdeveniments de networking dirigits per líders empresarials de prestigi), les dones directives poden aprendre a activar els seus propis estils de lideratge, probablement diferents als tradicionals de lideratge masculí, però no tant com per ser considerades outsiders dins de l’alta direcció.

Notícies relacionades

Ruth Mateos de Cabo, professora catedràtica d’Investigació de Mercats, Universitat CEU San Pablo i Miryam Martinez Martinez, professora adjunta Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats, Universitat CEU San Pablo

Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegiu-ne l’original.