TEMPS DE CANVI

Telemedicina: l’hospital entra al domicili del pacient

Asisa ha engegat el Programa Alerta per al control de pacients amb malalties cròniques, així com una eina de seguiment telefònic dels assegurats amb Covid-19 en aïllament domiciliari, els dos projectes es recolzen en sistemes de medicina a distància

Telemedicina: l’hospital entra al domicili del pacient
3
Es llegeix en minuts

La duríssima fase de pandèmia, que encara no ha finalitzat per complet, ha implicat noves perceptives per a l’assistència sanitària i ha fet avançar, de manera significativa, les eines de la medicina a distància, una solució que, com assegura el Dr. Carlos Zarco, director mèdic de l’Hospital Universitari HLA Moncloa (Madrid): «L’hospital del futur és a casa del pacient. Seran hospitals digitalitzats, amb infraestructures intel·ligents, de menor mida, ja que gran part dels seus serveis podran ser oferts en xarxes i amb el maneig de dades en el núvol». Respecte als professionals i les seves competències, Zarco està convençut que «no només canviaran, sinó que ja han canviat. Requeriran formació en intel·ligència artificial, algoritmes... oferiran una medicina molt més personalitzada. En aquest procés, la telemedicina serà un element essencial». 

En aquest escenari, la companyia d’assegurances Asisa ha posat en marxa dos projectes: el Programa Alerta, per al control de pacients amb malalties cròniques l’objectiu de les quals és prevenir i detectar de manera precoç les reaguditzacions dels pacients que pateixen malalties cròniques, amb el suport d’una aplicació digital online; així com un programa de seguiment telefònic dels assegurats amb Covid-19 en aïllament domiciliari, tant els que esperen l’alta definitiva després d’haver estat ingressats en un hospital com els pacients a qui se’ls ha fet seguiment per prevenir el seu ingrés hospitalari. Una dada significativa és que en total s’ha fet seguiment domiciliari a més de 135.000 pacients amb Covid-19. 

Plataforma de serveis

Els programes citats conviuen en l’actualitat amb altres sistemes de telemedicina més habituals, com les videoconsultes o les apps mèdiques. La companyia d’assegurances ha desenvolupat la plataforma Asisa LIVE, que inclou un sistema de videoconsultes per a 20 especialitats i un Servei de Suport Psicoemocional. A més, compta amb un xat mèdic, una app per a mòbils que permet accedir les 24 hores del dia a professionals especialistes.

‘App’ pionera 

 El Programa Alerta per al control de pacients amb malalties cròniques té per objectiu prevenir i detectar de manera precoç les reaguditzacions dels pacients que pateixen malalties cròniques, com EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) o ICC (insuficiència cardíaca crònica), millorar el seu maneig i evitar urgències, ingressos i complicacions. Impulsat per la Direcció Mèdica Assistencial (DMA) d’Asisa, es recolza en una aplicació digital online que, després de la recollida de dades clíniques, característiques físiques del pacient i simptomatologia, fa possible una valoració precisa de l’estat de la seva malaltia. Amb totes aquestes dades, els professionals responsables del programa són capaços de detectar canvis i activar els recursos assistencials necessaris en cada cas. El projecte es troba en fase pilot i s’està desenvolupant en quatre delegacions d’Asisa (València, Balears i Saragossa) i en col·laboració amb diferents centres hospitalaris, entre els quals la clínica HLA Montpeller.

Notícies relacionades

El Dr. José Luis Romero Siguero, cap de l’Assessoria Mèdica de la DMA d’Asisa, explica: «En primer lloc, seleccionem els candidats analitzant les dades assistencials i, posteriorment, els preseleccionats són valorats als domicilis per un metge expert en el programa. Si compleixen els criteris d’inclusió, se’ls ofereix la participació. En cas afirmatiu, ja que és voluntari, se’ls forma sobre la seva malaltia per afavorir el seu empoderament, en l’ús de l’aplicació i els dispositius, i se’ls facilita tota la informació sobre el programa».

Seguiment

Un altre dels avenços de la medicina a distància és el sistema de seguiment telefònic dels assegurats infectats per Covid-19, totalment desenvolupat per la companyia d’assegurances, i l’objectiu del qual és vigilar l’evolució dels pacients als seus domicilis de manera segura, garantint la continuïtat assistencial i mantenint en tot moment les pautes i procediments establerts per les autoritats sanitàries. Per a això, Asisa ha desenvolupat un protocol propi basat en les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de les diferents societats científiques implicades.