Baixa laboral: així funciona el nou protocol sobre incapacitat temporal aquest 2023

Seguretat Social

Baixa laboral: així funciona el nou protocol sobre incapacitat temporal aquest 2023

5
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El Govern ha aprovat novetats en relació amb el protocol que han de seguir els treballadors en cas que agafin una baixa per incapacitat temporal. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja ha publicat el detall de les mesures, que principalment venen a eliminar l’obligació de l’empleat de portar el comunicat mèdic de baixa a la companyia. I també reforcen les competències dels doctors per avançar, si ho consideressin oportú, els temps de revisió d’una baixa. Això podria redundar a avançar també l’alta del treballador afectat. En aquest article resumim totes les novetats del reial decret ja recollit al BOE.

1

Un treballador agafa la baixa. ¿Ha de fer algun tràmit?

No, una de les principals novetats que introdueix el Govern és que a partir d’ara tots els tràmits seran telemàtics i que la Seguretat Social assumirà l’obligació de remetre a la companyia la documentació que justifiqui que un treballador està de baixa per incapacitat temporal. A partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret (l’1 d’abril), quan una persona vagi al seu centre d’atenció primària o hospital a examinar-se i el metge determini que no està en condicions de treballar, l’empleat serà enviat directament a casa i no haurà de fer cap tràmit addicional. Sí que rebrà una còpia de l’informe de baixa, però no n’haurà de rebre una segona per enviar-la a la seva empresa. D’això se n’encarregarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Fins ara el treballador afectat per una incapacitat temporal tenia un termini de tres dies, a comptar del moment en què el doctor emetia la baixa, per fer entrega de l’informe a la seva companyia. No entregar la documentació en temps i forma era motiu de penalització per part de la direcció, fins al punt que podia constituir un motiu d’acomiadament.

2

¿Cada quant seran les revisions mèdiques per determinar si el treballador rep l’alta o no?

Una altra de les principals novetats que introdueix el reial decret del Govern és la potestat per als metges d’avançar les revisions. Actualment hi ha uns temps fixos segons els quals un treballador de baixa s’ha de sotmetre a una revisió mèdica per determinar el seu estat i l’evolució de la seva malaltia. Aquests temps es mantenen intactes, si bé el reial decret confereix la potestat als facultatius per avançar-los i fixar ells els que considerin oportuns si així ho creuen convenient.

Els terminis de revisió consolidats pel reial decret són els següents, en funció del temps inicialment estimat d’incapacitat:

  • Menys de 5 dies naturals: El facultatiu haurà d’emetre la baixa i l’alta en el mateix moment. En conseqüència, no serà necessària cap revisió per determinar l’alta. Si la malaltia del treballador empitjora o no millora, s’haurà de personar una altra vegada al centre mèdic el dia en què hauria de rebre l’alta per a un nou informe de baixa, si així ho considera el doctor.

  • Entre 5 i 30 dies naturals: El facultatiu haurà d’emetre la baixa i haurà de fixar també la data de la revisió per determinar si la reverteix o la prolonga. La data de la revisió no es podrà demorar més de set dies naturals des de la data de la primera baixa. És a dir, si el treballador plega de treballar el dia 1 del mes de gener, el metge li haurà de fixar la revisió abans del 8 de gener. En aquesta revisió, o bé el doctor dona al treballador l’alta o bé confirma la baixa i el torna a citar per a una altra revisió en un termini no superior als 14 dies.

  • Entre 31 i 60 dies naturals: El facultatiu haurà d’emetre la baixa i haurà de fixar també la data de la revisió en un termini no superior a set dies naturals. Serà llavors quan el facultatiu haurà de donar l’alta al treballador o li haurà de renovar la baixa, cas en què l’haurà de tornar citar en un termini no superior als 28 dies per a una nova revisió.

  • Més de 61 dies naturals: El facultatiu haurà d’emetre la baixa i haurà de fixar també la data de la revisió en un termini no superior als 14 dies naturals. Serà llavors quan el facultatiu haurà de donar l’alta al treballador o li haurà de renovar la baixa, cas en què l’haurà de tornar citar en un termini no superior als 35 dies per a una nova revisió.

No obstant, si un facultatiu ho considera oportú, pot obviar aquesta relació de terminis i avançar ell mateix –mai retardar– els temps de revisió.

3

¿L’empresa té l’obligació de fer algun tràmit?

Sí, el reial decret del Govern eximeix el treballador d’obligacions, però no així les empreses. Aquestes rebran a partir de l’entrada en vigor d’aquestes mesures el comunicat mèdic de la Seguretat Social. Segons estableix el text normatiu, la Seguretat Social haurà de remetre la documentació de la baixa en el termini d’un dia, a comptar del moment en què la mateixa Seguretat Social rebi el comunicat mèdic. I, una vegada l’empresa rebi la notificació que un dels seus treballadors acaba de ser baixa, té un termini de «tres dies hàbils a comptar de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica» per tornar a la Seguretat Social tota la documentació i aclariments que aquesta li requereixi. En cas de no fer-ho, l’empresa s’exposa a sancions econòmiques.

4

¿Quan entren en vigor els canvis?

L’automatització de les baixes i la capacitat dels facultatius d’avançar les revisions entraran en vigor a partir de l’1 d’abril d’aquest any, tal com estableix el text publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Fins aleshores els treballadors que siguin baixa hauran de seguir els protocols que han imperat fins ara i remetre a les seves empreses la documentació justificativa de la baixa.

És important que segueixin els protocols i remetin la documentació, ja que, si no ho fan, poden patir conseqüències per part de la direcció de la seva companyia. Conseqüències que poden anar des d’una falta lleu fins a una sanció econòmica –depenent del conveni que cobreixi cada treballador– i, fins i tot, podrien arribar a ser acomiadats per això.

5

¿Com afecten els canvis als treballadors que ja estiguin de baixa?

«Les previsions introduïdes per aquest reial decret seran d’aplicació, a partir de la seva entrada en vigor, als processos que en aquell moment es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada», determina el Butlletí Oficial de l’Estat. És a dir, les persones que actualment estiguin de baixa i es mantinguin així fins a l’1 d’abril se seguiran regint per la normativa vella.

És a dir, els terminis de revisió es mantenen intactes i en cas que els renovin la baixa han de tornar a presentar els informes cada vegada davant l’empresa en un termini no superior a tres dies. I, a partir de l’1 d’abril, ja no hauran de continuar presentant més informes de baixa –ho farà per elles la Seguretat Social– i el seu metge podrà avançar-los, amb un avís previ, les revisions si així ho considera per al seu tractament.