Digitalització

La intel·ligència artificial guanya pes entre les empreses

Els EUA i la Xina competeixen per dominar la investigació d’una eina que es mostra imprescindible per als pròxims anys

Una quarta part de les empreses reconeixen que el 5% dels seus beneficis es deu a l’ús de ‘software’ basat en la IA

La intel·ligència artificial guanya pes entre les empreses
6
Es llegeix en minuts
Eduardo López Alonso
Eduardo López Alonso

Periodista @Elabcn

ver +

Les prediccions del passat que apuntaven als desenvolupaments basats en la intel·ligència artificial com a crucials per a les empreses s’estan complint. Un informe de la consultora McKinsey constata que les empreses estan implementant cada cop més avenços basats en la IA com a via per reduir costos i tenir més control de riscos. El 56% de les empreses enquestades per McKinsey afirmen haver adoptat la IA en almenys una funció l’any passat, pel 50% del 2020. L’ús de la IA s’ha incrementat més en les companyies de països emergents que els d’economies desenvolupades, i s’incrementa en cinc punts percentuals (27%) la proporció d’enquestats que atribueixen almenys un 5% dels seus beneficis (EBIT) a la IA. 

Mentre les empreses intenten aprofitar els avantatges de la IA, els EUA i la Xina protagonitzen una lluita pel domini de la tecnologia relacionada, davant el convenciment que en dependrà el lideratge econòmic, polític i geoestratègic d’àmbit mundial en els pròxims anys. La IA mourà uns 13.000 milions d’euros el 2030, però amb una influència tecnològica difícil de calibrar encara, segons càlculs de McKinsey. 

Actualment els EUA són el líder geoestratègic en aquest àmbit. Tortoise Media aborda una classificació sobre la IA a partir de 143 indicadors al voltant de la investigació, el talent, les infraestructures o les inversions i que apunta els EUA com a líder en la majoria d’aspectes. Però la Xina guanya pes en desenvolupament de la mà d’una aposta clara en investigació per part del Govern. Les empreses xineses Alibaba, Baidu i Tendent (Wechat) són al capdavant d’aquest impuls institucional de Pequín iniciat el 2017 i que pretén situar la Xina al capdavant mundial de la intel·ligència artificial el 2030. 

A la pràctica, la implementació d’eines basades en intel·ligència artificial en les empreses busca estalviar costos immediats. La majoria dels enquestats per McKinsey afirmen que l’ús d’IA ha permès reduir els costos en més del 20%. Dos terços dels enquestats van assenyalar la intenció de les seves companyies de mantenir les inversions en IA durant els pròxims tres anys, com ja recollia l’estudi publicat el 2020. Les estratègies al voltant de la IA se centren bàsicament en operacions de Machine Learning (MLOps); traslladar el treball de la IA al núvol; i gastar en IA de manera més eficient i eficaç que els competidors.

L’estudi evidencia que aquestes pràctiques ajuden les empreses més avançades a industrialitzar i professionalitzar el seu treball en IA, cosa que genera més eficiències i millors resultats, i alhora augmenta la predictibilitat de les despeses associades. Part de l’eficiència, per a les empreses més avançades, prové d’un ús intensiu del núvol. D’altra banda, l’estudi recorda també que el desenvolupament i ús d’eines d’IA no està exempt de riscos que les companyies han de treballar per mitigar.

Ciberseguretat

El risc més gran percebut continua sent la ciberseguretat, tot i que escalen llocs respecte de l’any passat l’amenaça a la igualtat d’oportunitats i el compliment de la llei. També destaca la diferència entre la rellevància que les economies avançades atribueixen als riscos associats al compliment normatiu o l’explicabilitat dels models, davant les economies emergents. Aquestes, per la seva banda, atribueixen una rellevància més alta que les avançades als riscos associats al desplaçament de treballadors. Els enquestats assenyalen la necessitat de prioritzar entre els riscos que tenen en compte, atesa la falta de capacitat per estar al cas de tots. No obstant, en les economies avançades consideren que esperen que la llei comenci a exigir la prevenció d’aquests riscos per portar-la a terme. 

Exigències

En general, les empreses més avançades afirmen utilitzar més pràctiques relacionades amb les proves i la comprovació de dades, amb la identificació d’un biaix en el model o la conservació d’evidències i documentació sobre el seu funcionament. Les diferències sobre les altres empreses són importants en gairebé tots els casos, tot i que es pot destacar una excepció: el 24% de les empreses avançades compta amb professionals en l’àmbit legal i de riscos per treballar amb els equips de científics de dades i ajudar-los a entendre les definicions de biaix i grups protegits. Tanmateix, en les empreses menys avançades aquesta cautela és utilitzada pel 26% dels enquestats.

Eines utilitzades

En el cas de les eines bàsiques, la diferència més gran entre els dos grups d’empreses (les que utilitzen molt la IA i les que la fan servir menys) es produeix respecte a l’existència d’un marc clar per a la governança interna de la IA que inclou el procés de desenvolupament de models, explica l’informe de la consultora. Aquesta és una pràctica que adopten el 38% dels enquestats en empreses d’alt ús de la IA, respecte a només el 20% en el cas de les altres empreses. Portar les regles i procediments a la fase de desenvolupament requereix molts cops involucrar proveïdors i clients, el que pot desincentivar els menys convençuts, malgrat els avantatges de comptar des del primer moment amb un model sòlid i comprehensiu de governança, especialment en processos que impliquen diferents àrees.

Pràctiques dubtoses

Quant a les pràctiques avançades de gestió de dades, prop de la meitat de les empreses més avançades s’identifiquen amb les actuacions proposades en l’estudi, tret del cas de «generar dades sintètiques per entrenar els models d’IA quan no es tenen prou dades reals». Aquesta pràctica es limita al 27% de les empreses, tant si són avançades en l’ús d’IA com si no ho són. En matèria de dades, la diferència més gran s’observa a l’hora de «comptar amb processos interns escalables per a l’etiquetatge de dades d’entrenament d’IA», que amb prou feines utilitzen el 22% de les empreses no avançades en IA, pel 48% de les empreses avançades. 

Aposta tecnològica

Notícies relacionades

L’ús de models, eines i tecnologies avançats és mínim en les empreses que utilitzen menys la IA. La diferència més gran amb les empreses avançades té lloc a l’«adoptar un enfocament de cicle de vida complet per desenvolupar i implantar models d’IA», que amb prou feines utilitzen el 26% de les empreses menys avançades, pel 57% de les més avançades. També crida l’atenció que només un 16% de les empreses menys avançades consideri la possibilitat de «renovar cada any la gamma de tecnologies IA/ML per aprofitar els avenços tecnològics més recents».

Capacitació dels usuaris

Quant a la capacitació dels usuaris, hi ha pràctiques que s’adopten en els dos grups d’empreses, com la consulta als usuaris en les diferents fases de desenvolupament i implantació, que porta a terme el 50% de les empreses en els dos grups; o la formació sobre l’ús dels models, que reconeix fer el 46% de les empreses més avançades i el 45% de les menys avançades. El fet que només el 14% de les empreses menys avançades compti amb un centre de formació pràctica dedicat al desenvolupament d’habilitats d’IA pel que fa al personal no tècnic posa de manifest el caràcter majoritàriament finalista amb què s’inicien les empreses en aquestes inversions, que podria condicionar el repartiment dels seus recursos i la generació d’impactes indirectes, que acaben alimentant també el retorn de l’ús de les eines.