El Periódico

Evolució de la bretxa salarial entre homes i dones

Desigualtat salarial

EL PERIÓDICO

A Espanya la crisi ha accentuat la bretxa salarial entre homes i dones i se situa com el país europeu amb més diferència. Gairebé la meitat de les treballadores (46,55%) perceben sous per sota dels 15.000 euros i tres de cada quatre persones (74%) que treballen a temps parcial són dones. La reforma laboral amb més retallades salarials i més contractació parcial, han propiciat que la desigualtat entre sexes s'hagi incrementat