El Periódico

Nacionalitats estrangeres més nombroses a cada barri de Barcelona

EL PERIÓDICO

Augmenta el pes de la població estrangera a Barcelona. Segons el padró del 2017, representen el 17,8% del total d'habitants i són 288.675. En l'últim any els estrangers han crescut un 7,8%, xifra que contrasta amb el descens de les persones de nacionalitat espanyola, que en els últims 12 mesos s'han reduït en un 0,5%.

La diversitat de nacionalitats a la ciutat de Barcelona es fa evident quan es mostra en un mapa quina és la més freqüent a cada barri. La majoria de persones de nacionalitat estrangera són italians, seguits de xinesos i pakistanesos.