• Dilluns 19 abril 2021, 12:12 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

LA CLASSE POLÍTICA

Polítics: "Mentides i fum"

Dijous, 2 de gener del 2014 Jesús Sánchez-Ajofrín (Albacete)

Davant una massa de persones poc experimentades en les estratègies avesades, utilitzades pels polítics que ostenten el poder, la capacitat de reacció de la seva població no es pot considerar eficient. Tot això té a veure amb el nivell cultural que es vulgui establir en les seves lleis i els centres d'ensenyament per les vies pertinents. És habitual, per part dels manipuladors de la població (llegiu, bregats polítics), llançar a l'opinió pública qualsevol estratègia subliminal, per aconseguir un efecte de pànic, que després es converteix només en ensurt. És com aquell impedit que va anar a Lurdes per demanar a la Verge recuperar la mobilitat de les seves cames i, després de caure pel terraplè, mort del pànic, cridava: "Verge santa, ja només et demano quedar-me com estic". Els polítics llancen el desastre i inventen una zona intermèdia entre aquest i el miracle, per aconseguir un matalàs, inflat amb mentides i mentides, on aniran a caure els seus simpatitzants. La picaresca espanyola.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.