• Dilluns 19 abril 2021, 12:12 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

NOU COP A L'ESTAT DEL BENESTAR

#Lleidedependència: la figura del cuidador, en perill d'extinció

Dissabte, 4 de maig del 2013 Núria Carrera (Degana Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya)

L'última retallada a la llei de dependència anunciada pel Govern central fa témer una sèrie d'efectes que, si s'arriba a confirmar finalment, suposarien un atac directe als serveis socials de proximitat.
La situació límit en què es troben les administracions tant autonòmiques com locals significa que l'estalvi de més de 1.000 milions d'euros promès pel Govern a la Unió Europea no es podrà compensar i, per tant, es traduirà en noves i duríssimes retallades de serveis i prestacions als ciutadans.
Una interpretació urgent apunta cap a la desaparició de la prestació que reben els cuidadors, una figura ja molt deteriorada després del decret del 2012. En cas d'extingir-se completament aquesta ajuda, les persones --fonamentalment dones-- que van renunciar a la seva feina per poder cuidar i fer-se càrrec dels seus familiars es quedaran sense cap ingrés econòmic i, donades les circumstàncies del mercat laboral actual, amb la pràctica impossibilitat de trobar un nou lloc de treball.
El resultat de la nova retallada: més vulnerabilitat i més risc d'exclusió, tant per a les persones dependents com per al seu entorn familiar.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.