• Dilluns 19 abril 2021, 12:12 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

CIÈNCIA I DONES

¿I les científiques?

Dissabte, 23 de febrer del 2013 M. Teresa Paramio (Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya)

Des de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-Cat) volem fer pública la frustració soferta al rebre el llibre Ciència i Universitat a Catalunya. Projecció de Futur editat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans. El motiu d'aquesta frustració és, primer, observar que el llibre està editat i escrit per científics homes, sense participació de cap de les milers de dones científiques que aportem el nostre treball d'investigació a Catalunya. A més, no s'esmenta el repte que suposa per a la ciència futura la incorporació de les dones en tots els àmbits de responsabilitat científica. Diversos informes de la UE alerten del perill que suposa per a la ciència i les societats europees desaprofitar la costosa i bona preparació que milers de dones van adquirir en els seus estudis de grau i doctorat i que després desapareix en esglaons més alts. No obstant, en el llibre aquest tema no es reconeix ni tan sols com un dels reptes de futur de la ciència i la universitat de Catalunya. Ens sembla un desconeixement imperdonable en aquells que pretenen donar llum i aportar propostes sobre com arribar a l'excel·lència científica en les institucions catalanes. Desconeixement que podria haver-se pal·liat si haguessin tingut en compte els informes europeus esmentats o consultat qualsevol de les científiques que desenvolupem la nostra professió a CatalunyaSi voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.