• Dijous 19 setembre 2019, 11:21 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

LA CORRUPCIÓ POLÍTICA

Els favors s'acaben cobrant

Diumenge, 10 de febrer del 2013 Josep Musellas (Girona)

Sóc expolític i exmilitant des de fa més de dos anys d'un partit polític en el qual vaig començar a militar el 1976, amb il·lusió i ganes de fer bé les coses. He conegut molts polítics íntegres, però gairebé tots han quedat arraconats, i jo, a més, decebut. La meva experiència de vuit anys en el Govern en un ens local és que, quan tens una responsabilitat política, si no et deixes seduir ni tens bona disposició envers els poders fàctics, ets home mort (políticament parlant). Aquesta gent poderosa, que sempre està en contacte amb els dirigents dels partits i les persones influents, tenen un poder brutal. I, si no et portes bé amb les seves empreses, et desprestigien fins que aconsegueixen que la cúpula dels partits t'apartin i acabis sent persona no grata. En cas contrari, ets recompensat. Però els favors s'acaben pagant. Davant aquesta realitat, proposo: 1) Eliminació de les contractacions a dit, negociades o amb només tres pressupostos. 2) Codi ètic a tota empresa que vulgui treballar amb organismes oficials que estableixi que no es poden iniciar obres o serveis sense tenir per escrit l'encàrrec realitzat per la interventora, on figurarà que la despesa està prevista en el pressupost. 3) A cada nova contractació fer arribar la convocatòria a les empreses de la comarca amb els plecs de clàusules corresponents. 4) Obligació dels grups de l'oposició d'emetre informe de totes les contractacions a partir de quantitats importants. 5) Implicació i responsabilització del secretari i l'interventor en tots els projectes, que emetrien el seu informe incloent-hi una valoració de les posicions negatives dels grups a l'oposició. En cas que l'informe fos negatiu, el projecte no es podria portar a terme. Crec que amb aquestes mesures es produirien menys abusos.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.