El Periódico

Un món cada vegada amb més murs

EL PERIÓDICO

Des que ha començat el segle XXI, la construcció de murs entre països s'ha disparat. Un equip de la Universitat del Quebec, a Mont-real (Canadà), format per Elisabeth Vallet, Zoe Barry i Josselyn Guillarmou, ha comptabilitzat més de 70 fronteres amb algun tipus de construcció o tancament per bloquejar i controlar el flux de persones.
Molts s'han edificat per limitar la immigració, com els més recents d'Europa, encara que alguns es van col·locar com a mesura antiterrorista, com a fre a l'extensió de conflictes territorials, com a barrera econòmica o per crear guetos.

Mapamundo dels murs i tanques a les fronteres