El Periódico

Els refugiats, en xifres

Mapa interactiu d'ACNUR amb la distribució dels refugiats i els desplaçats al món

Segons l'informe d'ACNUR, un total de 65,6 milions de persones van fugir durant del 2016 de la guerra, les persecucions i la violació de drets humans. 40,3 milions van haver de desplaçar-se del seu lloc d'origen dins de les fronteres del mateix país (desplaçats) i 22,5 milions van haver de fugir més enllà del seu país (refugiats).