Anar al contingut

Qualsevol text, ja sigui clàssic o modern, és susceptible de ser reinterpretat, només faltaria. Ruiz Barrachina adapta La casa de Bernarda Alba de García Lorca per situar l’acció en un espai a mig camí entre la realitat i la representació, i converteix les protagonistes en prostitutes sotmeses a la voluntat d’una madame que exerceix la dominació castradora en una nau industrial. El resultat és desconcertant. Fins i tot, en alguns moments, gairebé dement i una mica pretensiós. Però el director sembla disfrutar amb el seu artifici i el porta fins al límit de les seves circumstàncies, tot i que mai sapiguem ben bé quines són.

'Bernarda': García Lorca i el deliri (leer noticia)