Anar al contingut

INFORME DEL 2017

Les TV van invertir 410 milions d'euros en producció europea

Les sèries lideren la relació, amb el 77% del total de les produccions

Les TV van invertir 410 milions d'euros en producció europea

Antena3

La inversió en producció audiovisual europea de les televisions ha marcat un nou rècord, gràcies sobretot a l’espectacular 'boom’ que s’està vivint a tot el món amb la ficció seriada. Així, els prestadors del servei de comunicació audiovisual (22 en total) van invertir 410,19 milions d’euros en obra audiovisual europea el 2017, fet que suposa un augment del 52,41% respecte a l’any anterior (269,12 milions d’euros), i triplica la xifra d’inversió exigida, que ascendia a 133,46 milions d’euros.

Segons l’informe sobre el compliment de l’obligació de finançar obra audiovisual europea el 2017, que ha fet públic aquest dijous, 30 de maig, la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC), aquest "significatiu" augment de la inversió conjunta es deu en bona mesura a l’augment de la inversió en sèries aen aquest exercici. Així, el 2017 la inversió en sèries en llengües oficials a Espanya ha crescut en més d’un 40%. De manera conjunta, la proporció d’inversions en sèries, tant en llengües oficials a Espanya com en llengües europees no espanyoles, inclou el 77% del conjunt de la inversió total.

En relació amb la inversió en pel·lícules cinematogràfiques, la CNMC ha detallat que ha ascendit a un total de 84 milions d’euros, xifra que "no dista gaire de l’obligació que tenen els prestadors partint dels seus ingressos", que ascendeix a 74 milions d’euros.

Així mateix, l’informe revela que el 90% de l’obligació de finançament anticipat d’obra europea es concentra en quatre grans grups: Atresmedia, Mediaset, RTVE i Telefónica (Movistar+). La resta, 16 agents, suporten el 10% restant de l’obligació, amb contribucions individuals que varien entre el 0,1% i l’1,5% del total.

Les inversions en sèrie, tant en llengües oficials a Espanya com en llengües europees, han anat augmentant el seu percentatge en els últims anys, i ha arribat en el 2016 i 2017 a màxims històrics, segons ha destacat l’organisme.

Per contra, el percentatge d’inversió en cine en llengües oficials a Espanya ha disminuït. "Les sèries, tant en llengües oficials a Espanya com en llengües europees s’han convertit en destinatàries d’una part del percentatge d’inversió que abans es destinava al cine en llengües oficials a Espanya", ha subratllat.

La Comissió ha posat en relleu també que, igual com va passar en anys anteriors, la inversió de les televisions va dirigida majoritàriament a obres de ficció, i són residuals les aportacions a animació i documentals.

En concret, l’any 2017, el 53,13% de la inversió de les televisions s’ha destinat a sèries espanyoles i un 24,77% a sèries europees (estrangeres). Li segueix en volum d’inversió el cine espanyol (18,81%), les pel·lícules de televisió espanyoles (2,19%), el cine europeu no espanyol (0,90%) i les pel·lícules de televisió europees (0,18%).

Teles autonòmiques

D’altra banda, la inversió en obra europea de les televisions autonòmiques ha arribat als 52,86 milions d’euros, la qual cosa suposa una lleugera reducció de l’1,45% respecte a l’any anterior. Així, les inversions més grans han sigut dutes a terme per Radio Televisión de Galicia (30 milions d’euros), seguida de Canal Sud TV (8,4 milions), EITB (5,3 milions) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb 3,5 milions d’euros.

La llei general de la comunicació audiovisual (LGCA) obliga els prestadors del servei de comunicació audiovisual o els operadors de telecomunicacions que també difonguin canals de televisió, a destinar el 5% dels seus ingressos d’explotació a finançar obres audiovisuals europees: pel·lícules per al cine i la televisió, sèries, documentals i pel·lícules i sèries d’animació. En el cas que l’empresa sigui de titularitat pública, aquest percentatge augmenta fins al 6%.

El 60% del finançament s’ha de destinar a la producció de pel·lícules de cine i, al seu torn, el 60% de l’esmentat percentatge a obres a alguna de les llengües cooficials d’Espanya. En el cas que l’empresa sigui de titularitat pública, aquests percentatges se situen en el 75% i 60%, respectivament.