Anar al contingut

El Govern vol donar un impuls definitiu a la mediació

En certs assumptes civils i mercantils serà obligatori per a les parts assistir a una reunió exploratòria abans d'anar al jutge

El Periódico

El Govern vol donar un impuls definitiu a la mediació

FERRAN NADEU

Amb la vista posada a descongestionar els jutjats, escurçar els temps d’espera i estalviar diners a les parts, el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres l’avantprojecte de llei d’impuls a la mediació, que pretén implantar de manera definitiva a Espanya aquesta figura com a via per resoldre extrajudicialment els conflictes en els àmbits civil i mercantil, com divorcis i impagaments de lloguers, de forma més àgil. 

Actualment els litigants poden acudir a la mediació de forma voluntària, però amb l’entrada en vigor de la norma, que es preveu tres anys després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat per donar temps a què hi hagi mediadors en tots els partits judicials, les parts hauran d’assistir de forma obligada a una sessió informativa i exploratòria en els sis mesos previs a la interposició de la demanda en un número taxat de matèries.

L’esmentada sessió serà conduïda per un mediador i estarà dirigida a explorar tant l’assumpte objecte de controvèrsia com el posicionament inicial de les parts, que rebran informació clara i precisa del procediment, de la dinàmica de treball que se seguirà en cas que finalment s’acordi continuar la mediació i dels seus beneficis davant la via judicial quant a estalvi de temps i costos. En la mediació no es requereix advocat ni procurador i el cost econòmic de recórrer a un mediador s’estima molt inferior al que incorrerien les parts si optessin per la via judicial.

Millor formació

Per actuar com a mediador serà necessària la inscripció en el Registre de Mediadors i Institució de Mediació dependent del Ministeri de Justícia o en els registres habilitats a tal fi per les comunitats autònomes. Es jugarà, a més, per una millor qualificació professional del mediador en l’àmbit del Dret de família, per la qual cosa se li exigirà formació en igualtat i detecció de violència de gènere, de manera que, si iniciat el procediment observa indicis de delicte de violència masclista, hi posi fi.

En el termini d’un any des de la publicació de la llei es preveu la modificació dels plans formatius del grau en Dret així com d’altres graus afins per incloure l’assignatura de mediació com a obligatòria.