Anar al contingut

Les víctimes de violència masclista podran eludir una mesa electoral si l'agressor vota al mateix col·legi

La Junta Electoral Central modifica les raons justificades per absentar-se arran d'una petició de l'Institut Català de les Dones

El Periódico

Les víctimes de violència masclista podran eludir una mesa electoral si l'agressor vota al mateix col·legi

La Junta Electoral Central ha modificat les raons justificades per absentar-se en una mesa electoral per incloure la situació de les víctimes de violència de gènere, que podran eludir aquesta obligació quan tinguin una ordre d'allunyament en el seu favor respecte de l'agressor i aquest pertanyi al mateix col·legi electoral.

Es tracta de la instrucció 1/2018 que publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l'Estat i que estableix una nova interpretació dels impediments i les excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals fixats a la llei orgànica del règim general electoral (LOREG).

Segons explica la resolució, la modificació s'adopta a instàncies de l'Institut Català de les Dones, que va suggerir a la Junta Electoral Central que es contemplés com a excusa justificada la condició de víctima de violència de gènere amb ordre d'allunyament vigent respecte a l'agressor que estigui censat al seu mateix col·legi electoral.

La Junta respon amb la incorporació d'un nou punt a la llista de raons que justifiquen les absències i que ara passen a ser vuit: "La condició, degudament acreditada, de víctima d'un delicte, declarat o presumpte, amb motiu del qual s'hagi dictat una resolució judicial que estigui en vigor, per la qual s'imposi una pena o mesura cautelar de prohibició d'aproximació, quan el condemnat o investigat destinatari d'aquesta prohibició figuri inscrit al cens corresponent a alguna de les meses del col·legi electoral al qual pertanyi la mesa de què hagi de formar part la persona sol·licitant", estableix.

Les causes d'exempció actuals

En l'actualitat, estan exempts de formar part de les meses electorals els més grans de 65 i menors de 70, les persones amb una discapacitat que l'al·leguin com a impediment, les persones amb incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, els que estiguin de baixa mèdica, les embarassades de més de sis mesos de gestació o les dones de baixa maternal, els reus o els interns de centres psiquiàtrics i els que hagin format part d'una mesa electoral almenys tres vegades en els 10 anys anteriors.