Anar al contingut

PROPOSTA DE NORMATIVA

Els municipis podran multar les negligències que facilitin la proliferació del mosquit tigre

Elaborada una ordenança tipus per sancionar als ciutadans responsables de dipòsits d'aigua estancada

Els ajuntaments podran multar els veïns que tinguin actituds irresponsables i afavoreixin la proliferació del mosquit tigre. La Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya (amb participació de la Generalitat, diputacions i federacions de municipis) ha elaborat una ordenança tipus que cada municipi pot adaptar les seves necessitats i que inclou un apartat de sancions. Així, podran ser multats ciutadans negligents que, per exemple, tinguin recipients abandonats que es converteixin en vivers de l'espècie.

El text serveix per definir i donar un marc jurídic a les actuacions que poden emprendre els ajuntaments per combatre al mosquit tigre. Per exemple, regula el control d'espais públics com ara cementiris o clavegueram per evitar que l'insecte trobi un lloc idoni, amb aigua estancada, per reproduir-se. En l'apartat d'obligacions, la proposta d'ordenança recorda que totes les persones que siguin propietàries o titulars d'algun espai que pugui convertir-se, per deixadesa, en un focus de cria de mosquit tigre són les responsables d'evitar-ho.

Això implica, per exemple, que si el propietari d'un taller mecànic té pneumàtics a l'exterior, no els té coberts i s'hi creen acumulacions d'aigua --hàbitat ideal per al mosquit tigre--, estarà infringint l'ordenança municipal i se'l podrà multar. El mateix passa amb l'amo d'un hort amb una bassa descuidada o amb el d'un jardí que tingui plats sota les plantes i no s'encarregui de buidar l'aigua que permet que eclosionin els ous de l'insecte. L'import de les multes, segons siguin lleus, greus o molt greus, dependrà de cada municipi.

Ha vingut per quedar-se

El director territorial de l'Agència de Salut Pública a Girona, Lluís Picart, afirma que ja és molt complicat evitar l'expansió del mosquit tigre i que, per tant, els esforços ara s'han de centrar a controlar la densitat de la població de l'insecte. Segons Picart, s'ha d'assumir que el mosquit tigre com un dels insectes molestos més i tenir clar que serà pràcticament impossible eradicar-lo. "No hi ha cap alarma sobre el mosquit tigre", afirma, i assegura que a Catalunya no s'ha donat cap cas --com sí que ha ha passat en altres països, com Itàlia o França-- que aquest insecte s'hagi convertit en transmissor de malalties entre persones.

La prevenció, detalla Picart, és la base per tenir sota control la població de mosquit tigre i evitar que es converteixi en un plaga, ja que això sí que podria suposar un risc per a la salut pública. La mesura més eficaç per combatre'l, continua Picart, és evitar que eclosionin els ous que pon l'exemplar adult. "El mosquit tigre és un insecte sobretot urbà, i és a les ciutats on hem d'impedir que trobi llocs on reproduir-se", va afirmar. Això implica sobretot eliminar els dipòsits d'aigua estancada, com poden ser gerros, plats sota les plantes o pneumàtics.

0 Comentaris
cargando