Anar al contingut

DAVANT LA CARTA DEL COL·LECTIU INSTANT AL BOICOT

Resposta als indignats de Dolors Camats, portaveu d'ICV

Apreciada persona indignada,


Estic d'acord amb el teu diagnòstic. La majoria del Parlament té prou força per aprovar els pressupostos de les retallades i la llei òmnibus que mercantilitza serveis i elimina controls sobre el mercat.

Crec que no hi ha una sola manera d'expressar el rebuig a les polítiques de retallades. Amb les mobilitzacions d'una ciutadania que rebutja les retallades, però també des del Parlament, on tenim raons i arguments suficients per votar en un sentit contrari a aquests pressupostos.

Segurament és el vot durant els pressupostos la manera de retratar els interessos de cadascú. No es tracta, a més, de la discussió en exclusiva del debat pressupostari. Es tracta de totes les polítiques que fan i les que vindran. I el que intentarem és que, per totes les vies, com han fet a Itàlia amb els referèndums, començar a capgirar la situació, des del carrer, però utilitzant també tots els instruments en les diferents institucions.

Dimecres discutirem els pressupostos perquè alguns hem presentat esmena a la totalitat. El grup de CiU (62 diputats) que recolza el Govern i el Grup del Partit Popular (18 diputats) que ja ha anunciat que l'ajudarà a rebutjar les esmenes a la totalitat, sumen 80 vots. És una majoria més que suficient (68 és la majoria) i, evidentment, també el quòrum necessari. I és en aquest marc on alguns volem que s'escolti la nostra veu d'oposició que posa evidencia que hi ha altres camins.

Per tots aquests motius, jo, com a diputada al Parlament, elegida com a tal, aniré el dia 15 a votar contra aquests pressupostos. I ho faré amb els arguments d'una esmena a la totalitat, de rebuig frontal. Amb propostes alternatives, perquè és fals que retallar sigui l'única alternativa. Es poden augmentar ingressos (aprovar un impost sobre els grans patrimonis, un impost sobre l'energia nuclear, no eliminar l'impost de successions...) i reduir despeses en altres partides (despesa farmacèutica, concerts en escoles d'elit que separen nens i nenes...). I l'endemà, el dia 16, votarem contra de la llei de mesures fiscals i financeres, igual que al juliol votarem contra la llei òmnibus.

Jo pertanyo a un grup parlamentari de 5 diputats i 5 diputades, i tots 10 ens hi oposarem. Sé que els nostres vots no seran suficients, però també creiem que en un moment en què s'aproven polítiques de retallades s'ha d'omplir tots els espais per plantejar alternatives i dir que les seves polítiques no són inevitables.

Potser ens tenen allà on volien, a la trinxera, però des d'allà o des d'on sigui no deixarem de denunciar-ho. Espero, des d'aquest plantejament, poder compartir algunes lluites plegats.

Dolors Camats, també diputada

0 Comentaris
cargando