Anar al contingut

salut i internet

Catalunya és pionera en l'ús de la imatge mèdica digital al 'núvol'

Agathe Leon, de la Fundació TIC Salut Social, explica l'últim Mapa de Tendències TIC

Beatriz Pérez

Catalunya és pionera en l'ús de la imatge mèdica digital al 'núvol'

SILVIA CORTADA BALLUS

La doctora en Medicina Interna Agathe Leon (París, 1971) és la directora d’Innovació de la Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Catalunya. Fundada el 2006, aquest organisme, en què participen les conselleries de Salut i de Treball i Afers Socials, persegueix "potenciar la transformació digital" en l’àmbit de la salut i del social. ¿Com? "Integrant i disseminant les tecnologies de la informació i la comunicació [les anomenades TIC] en el sistema sanitari públic català", explica Leon, que, com a metge, s’encarrega de valorar el "potencial benèfic" d’aquestes tecnologies en la salut de les persones.

Des de fa 12 anys, la Fundació TIC Salut Social desenvolupa el Mapa de Tendències TIC, que recull, a través d’enquestes 'online', la informació sobre el nivell d’implantació, desenvolupament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les entitats proveïdores del sistema sanitari públic de Catalunya.

L’estudi del 2018, l’últim fet, agrupa tres grans eixos vertebradors sobre els quals s’ha preguntat a les diferents entitats: els sistemes d’informació, l’atenció a la ciutadania i, com a "novetat" d’aquest any, s’ha incorporat l’enquesta sobre innovació.

L’'eHealth' o telemedicina

L’últim Mapa de Tendències TIC assenyala que el sistema sanitari català, basat principalment en l’atenció presencial, comença a contemplar un escenari diferent en el model d’atenció. Perquè la telemedicina (l’atenció sanitària a distància, també coneguda com a 'eHealth') és una opció que ha anat guanyant popularitat en els últims anys tenint en compte les oportunitats que suposa la digitalització en els diferents àmbits de la vida de les persones. 

La telemedicina, o atenció sanitària a distància, ha anat guanyant popularitat en els últims anys

Les dades reflecteixen que el telediagnòstic encapçala el diagnòstic per la imatge amb un 66%; el segueix la teleconsulta amb un 46% en ús de teledermatologia i, finalment, el telemonitoratge s’utilitza en un 40% dels casos de telerehabilitació.

Internet com a magatzem

Com assenyala la directora d’Innovació de la Fundació TIC Salut Social, Catalunya és "pionera" en l’ús de la imatge mèdica digital al núvol d’internet (el 'cloud', en anglès) per guardar-hi electrocardiogrames encefalogrames, per exemple. Les dades de l’entitat demostren que el 73% de les institucions que disposen d’un departament de diagnòstic per a la imatge expressen el seu interès per treballar al núvol.

Així mateix, la gran majoria (el 82%) de les entitats tenen la capacitat d’accedir a la imatge mèdica digital que elles mateixes generen des d’ubicacions exteriors, indicant que han avançat en la disponibilitat de la informació d’imatge mèdica digital per fer telediagnòstic o altres serveis remots.

Quant a l’'eConsulta' (o consulta no presencial), un 75% de les entitats enquestades disposen d’aquest servei i ja l’utilitzen més de 60.000 persones per comunicar-se amb el seu metge de família. L’estudi també indica que el nombre d’altes a 'La Meva Salut', un espai digital de trobada entre metges i pacients, s’ha incrementat en un 37,8% respecte al 2017 i actualment ja compta amb més de 450.000 usuaris.

La història clínica compartida

L’últim Mapa de Tendències TIC reflecteix que l’intercanvi electrònic de dades entre els diferents centres assistencials segueix una tendència lleugerament a l’alça. La informació que s’intercanvia amb més freqüència és la referent a dades administratives, informes, resultats de laboratori i radiologia. Les publicacions en la història clínica compartida (o història electrònica, també coneguda com a HC3) s’han incrementat en un 13,3% respecte a l’any passat i el desembre del 2018 hi havia un total de 427.606.500 publicacions.

Segons Leon, la història clínica compartida està "instaurada" en un 80% en tot el sistema sanitari català i un 100% a la ciutat de Barcelona. "Això possibilita que si tu, per exemple, has sigut visitada al CAP de la Sagrera, encara que després vagis a l’Hospital de Bellvitge el metge podrà veure la teva història clínica compartida i accedir a la informació generada en un altre centre", explica. Per això, afegeix, són "importants" la seguretat, el bon ús i el bon control.

La innovació

Una de les novetats d’aquesta edició ha sigut l’enquesta d’innovació.  En aquest sentit, s’ha preguntat per intel·ligència artificial, per realitat virtual i robòtica, entre altres temes. Més d’un 20% dels enquestats van afirmar que ja estan utilitzant aquestes tècniques i que tenen previst incrementar-ne l’ús durant el 2019. 

En aquest sentit, l’ús de telèfons mòbils i 'apps’ està revolucionant el sector de la salut, ja que impulsa nous models de relació i interacció entre pacients i professionals. A escala mundial, al mercat hi ha més de 325.000 'apps’ de salut i benestar. A Catalunya, TIC Salut Social ha creat 'AppSalut', un reposador que avalua i organitza les aplicacions mòbils al territori per millorar-les.

Seguiment de pacients amb el VIH

Prèviament a entrar a la Fundació TIC Salut Social, Agathe Leon va treballar al Servei d’Infeccions de l’Hospital Clínic de Barcelona, tractant pacients amb el VIH. "Aquest tipus de pacients fa uns anys era terminal, però gràcies als antiretrovirals, la situació va canviar per complet i es va convertir en crònica. Les seves necessitats també es tornen diferents", explica aquesta experta. Per això el seguiment i el control d’aquestes persones amb patologies com el VIH (tot i que no només aquesta malaltia, també la diabetis) es torna fonamental.  D’aquesta manera, per seguir aquests pacients, el Clínic va implantar la telemedicina (un tipus de TIC), amb l’objectiu de fer medicina a través de la distància. "Nosaltres vam començar a visitar els hospitals a través de videoconferències, i aquestes visites eren un apartat dins de la història clínica compartida de cada pacient", explica.

Tot aquest treball es va portar a cap mitjançant l’Hospital VIHrtual, 
posat en marxa el 2007 pel Clínic. L’Hospital VIHrtual és una aplicació informàtica pionera al món que permet el control integral i multidisciplinari del pacient infectat pel VIH a través d’internet. El pacient disposa del seu historial mèdic complet i pot fer visites mèdiques amb el seu infectòleg, farmacòleg, psiquiatre i infermeria de l’hospital sense desplaçar-s’hi, a través de videoconferències. És un aplicador integrat amb el SAP de l’hospital, de manera que la informació clínica dels pacients és actualitzada automàticament.

Temes: +Salut