Anar al contingut

Malaltia pulmonar

Dos de cada 10 casos d’EPOC es deuen a pols, gasos, fums i pesticides

Un estudi internacional aporta noves evidències sobre el paper de les exposicions laborals com un factor de risc important

El Periódico

Dos de cada 10 casos d’EPOC es deuen a pols, gasos, fums i pesticides

CARLOS MONTANES

Un 21% dels casos de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC) es deuen a la inhalació de pols orgànica, gasos, fums i pesticides a la feina, segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que ha seguit 3.300 persones durant 20 anys.

L’estudi internacional que ha liderat l’ISGlobal aporta noves evidències sobre el paper de les exposicions laborals com un factor de risc important en la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.

La investigació, que publica la revista 'Thorax', s’ha dut a terme en el marc de l’Estudi Europeu de Salut Respiratòria (ECRHS), un estudi longitudinal multicèntric que va seleccionar un total de 3.343 participants de 24 centres a 12 països entre el 1991 i el 1993 i els ha fet un seguiment durant 20 anys.

Les persones que van prendre part en l’estudi van fer proves d’espirometria per mesurar la funció pulmonar tant a l’inici de l’estudi com en el moment del seguiment, mentre que les exposicions al lloc de treball es van estimar a partir de la informació obtinguda en entrevistes, combinada amb una matriu d’ocupació-exposició externa.

12 agents diferents

Després d’analitzar l’exposició ocupacional a 12 agents diferents, els resultats van mostrar que els participants exposats a pols orgànica tenien un 60% més de risc d’EPOC que els no exposats.

Així mateix, entre els participants exposats a gasos i fums es va produir un 50% més de risc d’EPOC, mentre que en el cas de les persones exposades a pesticides el risc va ser un 120% més elevat.

L’investigador de l’ISGlobal Jan-Paul Zock ha puntualitzat, tanmateix, que l’efecte observat amb l’exposició als pesticides  es va basar en un nombre reduït de casos.

El còmput global dels resultats va indicar que un 21% dels 96 casos d’EPOC detectats durant el seguiment de les més de 3.300 persones van estar associats a les exposicions ocupacionals indicades.

"Estudis anteriors estimaven que prop del 15% dels casos d’EPOC són atribuïbles a exposicions al lloc de treball. Els nostres resultats enforteixen aquestes evidències de manera substancial", ha subratllat Zock.

"Fins on nosaltres sabem, aquest és el primer estudi que demostra un efecte de l’exposició a la pols orgànica en la incidència de l’EPOC de manera prospectiva i en una cohort de població general", ha afegit l’investigador.

Segons Zock, una de les principals qüestions que aquest treball deixa obertes per a investigacions futures és si els efectes observats experimenten modificacions pel fet de fumar, ja que el tabac és el principal factor de risc per al desenvolupament de l’EPOC.

Altres qüestions a resoldre, segons l’investigador, són com els efectes observats interaccionen amb l’asma i quins són els riscos particulars respecte a professions, activitats i agents específics.