Anar al contingut

Els projectes

Una caixa per omplir

L'Agència Tributària de Catalunya té previst firmar convenis amb les diputacions per a la recaptació que ara delega a l'Estat

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

La Generalitat té una caixa per omplir. Avui dia, no controla tot el cicle dels impostos propis, cedits i locals. I l'objectiu és aconseguir-ho. Com que els contribuents solen liquidar majoritàriament els seus impostos a través dels bancs, el pilar en què se sustentarà per ara la finestreta única és la gestió i notificació. Però, especialment, la recuperació de deutes de tributs locals i autonòmics. Aquests engloben des dels impostos cedits, com successions o patrimoni, fins als propis, com el de transmissions patrimonials o el que grava les estades turístiques o les grans superfícies comercials.

Seguint aquest pla, en les pròximes setmanes, l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) firmarà convenis amb les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, després de fer-ho amb la de Barcelona, per realitzar la recaptació executiva especialment dels gravàmens autonòmics. En l'actualitat és l'Agència Tributària estatal la que té delegada aquesta funció, segons l'inspector d'Hisenda Jordi Boixareu, director del Programa per a l'Aplicació i Desenvolupament dels Tributs de Catalunya, dependent de la secretaria d'Hisenda (Conselleria d'Economia).

«Això esgota tota la competència de la Generalitat» en matèria tributària, sense incomplir la llei, com va avançar el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, la vigília, van explicar ahir fonts d'aquest departament. Però l'estratègia està coordinada des de Presidència, perquè es tracta d'una de les estructures d'Estat nuclears. Per això, el també inspector fiscal Joan Iglesias, contractat com a assessor per Presidència, treballa en aquest nou esquema.

Interconnectats

La interconnexió entre oficines de les diputacions i l'ATC amb el servei de finestreta única per a ciutadans i empreses comença amb 53 sucursals. L'objectiu és arribar a 152 amb un total de 1.399 empleats públics adscrits. Això sense incloure la trentena de gestors tributaris de l'ATC, un cos propi de funcionaris per cobrar, notificar i realitzar totes les tasques pròpies d'una administració fiscal, previst en la llei d'acompanyament dels Pressupostos d'aquest any.

La justificació per crear aquestes places és la distribució actual del personal de l'ATC, on els inspectors i altres cossos del subgrup més alt en les categories professionals, l'A-1, és el col·lectiu més nombrós, amb el 30,3% de la plantilla (99 persones). En canvi, el subgrup A-2 (en què hi ha des del cos tècnic de valoració tributària fins a altres de l'administració especial i general) són només el 8,9% (29 persones). I ells són els que han de facilitar el pagament dels impostos.

El portal Tributs.cat (www. tributs.cat) no és una seu fiscal sinó una espècie d'agregador amb les oficines virtuals de les diferents diputacions (la de l'ATC, la de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona; la xarxa Xaloc, de la de Girona; la de Lleida, i la xarxa Base, de la de Tarragona). L'embrió d'Hisenda pròpia no tramitarà tampoc de moment les 200.000 multes que imposa el Servei Català de Trànsit anualment per falta de capacitat, segons Boixareu. L'esquema és de col·laboració entre institucions, en l'actualitat totes governades per CiU, davant el de competència que ha existit fins ara, va destacar el president Artur Mas.