Anar al contingut

Barcelona és el municipi que més aportacions va fer als partits polítics entre el 2009 i el 2011

Gràfic Interactiu amb les dades de tots els municipis de més de 20.000 habitants preguntats pel Tribunal de Comptes

EDUARD MARTÍN-BORREGÓN

 
Set milions i mig d'euros, aquesta és l'aportació total que el Ajuntament de Barcelona ha atorgat als partits polítics entre els anys 2009 i 2011, segons el Tribunal de Comptes. El Ajuntament de Barcelona és el que més aportacions va fer als partits polítics, ja que multiplica per quatre la suma del segon classificat, l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz.

L'aportació per habitant de Barcelona és d'1,54 euros a l'any, molt lluny dels primers llocs pròxims als 10 euros, però allunyat també d'altres capitals com Madrid València, on els ciutadans aporten menys de 50 cèntims. La mitjana d'aportació anual entre les dades del Tribunal de Comptes és d'1,75 euros.

Les diferències són tan grans perquè la Llei de Finançament de Partits no estableix com les corporacions locals han d'atorgar les seves subvencions anuals. Seguint l'exemple del Congrés i de les comunitats autònomes, les aportacions s'han haurien de distribuir a partir del nombre de vots i escons obtinguts en les últimes eleccions municipals i amb els criteris que estableixi la normativa municipal.

San Juan de Aznalfarache, població de 21.000 habitants de la província de Sevilla governada pel PSOE, és el municipi que més aporta per habitant als partits polítics. La primera població catalana en aquesta llista és Mollet del Vallès, amb una mitjana per habitant durant els tres anys de 7,20 euros. Entre les ciutats catalanes que més van aportar en total als partits polítics hi ha Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès i Sabadell.

Troba el teu ajuntament

En la taula interactiva apareixen tots els municipis de més de 20.000 habitants que han entregat les seves dades al Tribunal de Comptes. El lector pot buscar el seu ajuntament en el cercador que hi ha a sobre del quadro o filtrant les dades per província.

Metodologia

Totes les dades de referents a les aportacions atorgades als grups polítics per les entitats locals provenen de l'‘Informe de Fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les donacions percebudes per les fundacions vinculades orgànicament. Exercicis 2009, 2010 i 2011’, elaborat pel Tribunal de Comptes. Hi surten les dades dels municipis de més de 20.000 habitants que han donat les seves dades al Tribunal de Comptes.

El càlcul d'aportació per habitant l'ha realitzat EL PERIÓDICO dividint les dades anuals de l'Informe del Tribunal de Comptes amb les dades del mateix any del padró municipal que facilita l'Institut Nacional d'Estadística (INE).