Anar al contingut
Informació adicional sobre Protecció de Dades

1. RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.

Domicili: Calle Consell de Cent, 425-427 08009 Barcelona

Telèfon: Tel: 93 265 53 53 - Fax: 93 484 65 12/13

Adreça electrònica: : dpo@grupozeta.es

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: Belén Jodar y María José Villoslada.

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t'informem que a El Periódico de Catalunya, S.L. tractem les dades personals que ens facilites per a les finalitats següents:

(i) Realitzar el procés de comptabilitat;

(ii) Complir les obligacions fiscals vigents;

(iii) Gestió de la teva participació en la promoció i reserva del producte;

(iv) Enviament de comunicacions electròniques sobre altres productes de Promocions d'El Periódico, incloses promociones de subscripció.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, és a dir, fins al lliurament del producte objecte de la promoció, així com durant el temps necessari per complir les obligacions legals pertinents.

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legítima per al tractament de les teves dades personals radica en:

-L'execució d'un contracte amb El Periódico de Catalunya, S.L. per a les finalitats (i) i (iii) anteriors.

-El compliment d'obligacions legals que ens siguin d'aplicació, entre altres, com la prevenció d'abusos i fraus i la cessió de les teves dades a organismes públics, per a la finalitat (ii) anterior.

-L'article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, llevat que sigui necessària la intervenció de tercers per a la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i / o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, etc).

Així mateix, les teves dades podran ser tractades per diferents proveïdors de serveis (considerats com a encarregats de tractament) per compte del responsable del tractament.

A més, les dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

6. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El Periódico de Catalunya, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic lopd@elperiodico.com, o bé, a la nostra adreça postal a Barcelona, carrer Consell de Cent, 425-427 08009. La sol·licitud d'exercici de qualssevol dels teus drets ha d'anar acompanyada d'una còpia de document oficial que t'identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Finalment t'informem que et pots dirigir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.