Anar al contingut

EDITORIAL

Innovació educativa per a tothom

Per consolidar i expandir, més enllà de les elits o els centres privilegiats, el model de la innovació pedagògica és necessària la implicació de tota la comunitat educativa

Innovació educativa per a tothom

Els nous mètodes educatius, principalment en l’ensenyament primari però també en la secundària, han irromput amb força en els últims anys. La metodologia aplicada en centres privats com els dels jesuïtes i, entre d’altres, la innovació proposada per la plataforma Escola Nova 21, que ja compta amb prop de 500 centres integrats a la seva xarxa, ha revolucionat la manera d’ensenyar i aprendre, més centrades en l’adquisició de l’aprenentatge competencial que no en una antiquada repetició de classes magistrals. Aquesta renovació educativa, no obstant, no és patrimoni exclusiu de determinades elits o de privilegiats.  

Combinant la necessitat (des de la impossibilitat de comprar llibres fins als elevats índexs d’absentisme), l’afany per superar el fracàs escolar i una decidida voluntat de reforma, en centres de màxima complexitat socioeconòmica, lluny del focus mediàtic, també es fan passos, des de fa temps, per ensenyar de forma diferent. Apressats per una tasca que exigeix a l’escola, en molts casos, el paper supletori d’un entorn familiar vulnerable, introdueixen un concepte d’estimulació pedagògica que converteix el centre en una atractiva «experiència amb significat», com asseguren els experts. Per consolidar i expandir el model és necessària la implicació de tota la comunitat educativa i el barri, en un intent modèlic d’entendre l’educació no només com a via d’integració sinó com a esperança per a un futur millor.