Anar al contingut

EDITORIAL

Els nous Institut-Escola

JOAN PUIG

Els nous Institut-Escola

El concepte implica la creació d'una comunitat pedagògica coherent, amb interessos i objectius comuns, que comparteix metodologies i compensa desigualtats

El concepte Institut-Escola va ser introduït per la Generalitat republicana el 1932 amb la creació d’un projecte pilot que es va caracteritzar per la innovació pedagògica, l’educació mixta, el laïcisme i la formació en valors socials i morals. La trajectòria d’aquesta classe de centres es va truncar amb la Dictadura i no es va reintroduir fins al 2009, amb la llei d’educació de Catalunya. La política educativa de CiU havia preferit promocionar els col·legis privats abans que implicar-se en una experiència pública en què l’educació és compartida des dels 3 anys fins als 16.

Aquest curs han començat a funcionar a Barcelona tres Institut-Escola, ja sigui per fusió de centres precedents, ja sigui per ampliació de la primària a la secundària, en barris com Roquetes, Trinitat Nova i el Bon Pastor. No és només una acció empresa per disminuir la taxa d’absentisme o amb caràcter social. No és només una congregació d’alumnes sota un mateix sostre. L’Institut-Escola implica la creació d’una comunitat pedagògica coherent, amb interessos i objectius comuns, compartint metodologies, que compensa desigualtats però que, sobretot, obre les portes a una idea educativa innovadora, autònoma i ampliable a la resta de la ciutat i del país. Implica creure en l’educació com un tot que uneix diferents dinàmiques, en el professorat i en l’alumnat, per aconseguir crear espais de convivència i transmissió de valors cívics i coneixement.