Anar al contingut

¿Com mesurem el progrés digital?

Carmina Crusafon

La Unió Europea realitza un seguiment anual de com els Estats membres estan incorporant la tecnologia digital en els diferents sectors econòmics i en l'administració pública

La digitalització ha canviat la nostra economia i hàbits de consum. Els governs han impulsat polítiques públiques per ajudar les empreses a incorporar la tecnologia digital. Un dels grans projectes de la Unió Europea en aquest àmbit s’integra sota l’estratègia Europa 2020 i té com un dels objectius consolidar un mercat únic digital que funcioni a ple rendiment.

Per retre comptes de com s’avança en aquesta àrea, es publica un informe anual sobre els avenços digitals a Europa. Aquest document ofereix un seguiment dels progressos realitzats pels Estats membres en matèria de digitalització, combinant dades quantitatives de l’Índex de l’Economia i la Societat Digitals (conegut per les sigles en anglès DESI) amb informació qualitativa sobre les polítiques específiques de cada país.

El procés de digitalització és ampli i variat. La Unió Europea ha delimitat el seu abast a cinc àrees per poder mesurar-ne el progrés. Aquestes responen als següents àmbits: la connectivitat, el capital humà, l’ús d’internet, la integració de la tecnologia digital i els serveis públics digitals. Es mesuren els avenços en les infraestructures (banda ampla fixa i mòbil, cobertura 4G i NGA, i els seus preus) i l’ús de les tecnologies per part dels ciutadans i els professionals.

Així mateix, es computa l’avanç de la tecnologia digital a les empreses pel que fa a l’ús del comerç en línia i el de la facturació electrònica. El sector públic també és avaluat a través dels serveis de l’administració electrònica i la transparència de dades.

Impacte sobre l’economia

Aquest conjunt d’indicadors (DESI) permet a la Unió Europea vigilar el progrés a cada país i establir un rànquing de posicions i mesurar la competitivitat digital, fonamental perquè Europa pugui mantenir una posició rellevant en l’economia mundial. Si prenem els resultats del 2017, el lideratge digital l’exerceixen els països nòrdics, amb Dinamarca, Finlàndia i Suècia en les tres primeres posicions.

Espanya ocupa el lloc número 14 dels 28 països membres de la Unió Europea en l’índex DESI. Pertany al grup de països de resultats intermedis. Si avaluem el progrés digital espanyol, destaquen dues dades: uns baixos resultats en capital humà i una posició destacada en l’àmbit dels serveis públics digitals. L’àrea en què més ha progressat en l’últim any és en la integració de la tecnologia digital a les empreses.

Dels resultats, una dada preocupant són els índexs relatius a les competències digitals (bàsiques i avançades) dels treballadors. Espanya es troba per sota de la mitjana europea. És fonamental invertir en formació digital per garantir la competitivitat de l’economia espanyola. Aquesta hauria de ser una aposta estratègica en la qual haurien de col·laborar el sector educatiu, l’empresarial i l’administració.