Anar al contingut
La cortesia digital

Patrick Sison (AP)

La cortesia digital

Carmina Crusafon

Les regles de la bona comunicació també han de regir en el món digital. Ha arribat el moment de reivindicar i promocionar la cortesia a internet

L'arribada d'internet i de la tecnologia digital ha transformat la nostra manera de comunicar-nos. Ara tot ha de ser immediat, breu i de ràpida resposta. No és moment de rememorar altres èpoques en què es dedicava més temps a una bona comunicació. Però sí que és important recordar alguns elements del procés comunicatiu que ens ajudarien a millorar l'eficàcia comunicativa i evitar malentesos.

LES FORMES SEGUEIXEN SENT NECESSÀRIES

Els missatges ens arriben a través de múltiples canals, però dues pantalles acaparen principalment la nostra atenció: la de l'ordinador i la del mòbil. Ens ocuparem de la comunicació escrita digital. Hi segueixen regint les mateixes normes de sempre. Cal iniciar amb una salutació adequada al receptor del missatge i seguir amb la formalitat corresponent. El digital no elimina les formes, sinó que les requereix. El missatge ha de ser al més unívoc possible per evitar interpretacions errònies, sobretot si s'acompanya d'emoticones que tenen significats múltiples. Recordem que llegir missatges en mobilitat incrementa el risc de no interpretar correctament. Dedicar un temps per respondre també ajuda a evitar equívocs. Un altre element a considerar: el silenci. La no resposta també comunica i molt. No obstant això, en l'era de la immediatesa, cal pensar que les múltiples tasques de les nostres vides no sempre permeten una reacció immediata. Així que davant la falta de resposta, no cal generar especulacions immediatament, sinó esperar un temps raonable per interpretar-la.

Davant d'aquest escenari adquireix protagonisme un concepte: la cortesia digital. ¿De què es tracta? D'una manera de comunicar que es caracteritza per les seves bones formes. Missatges amables i empàtics amb un bon ús del llenguatge escrit. Últimament les xarxes socials s'han convertit en fòrums per descarregar adrenalina i desfogar-se davant de qualsevol tema i/o persona. Els insults i les amenaces estan a l'ordre del dia. L'actualitat ens ho recorda gairebé diàriament. L'anonimat no és raó per a la descortesia. Si aconseguim que la cortesia regeixi també en l'entorn digital, el podrem convertir en un espai amigable i d'entesa. Alhora aprofitaríem els avantatges que ens aporta la tecnologia i podríem enriquir les nostres formes comunicatives.

Davant la falta de resposta no s'han de generar especulacions immediatament, sinó esperar un temps raonable per interpretar-la

UN VALOR EN ALÇA EN EL MÓN PROFESSIONAL

La cortesia digital hauria d'esdevenir un valor en alça en la nostra societat. Escriure correctament, amb cortesia i empatia en les comunicacions digitals (xarxes socials incloses) està cada vegada més valorat pel món professional. Aquesta habilitat està molt ben considerada entre els responsables de recursos humans i 'headhunters'. És ja condició indispensable per a molts dels processos de selecció professional.

No deixem passar l'oportunitat. És moment per a tots de començar a valoritzar aquest concepte. Siguem tots ambaixadors de la #cortesiadigital.