Anar al contingut

intangibles

Dades i més dades, ¿què en fem?

Carmina Crusafon

El 'big data' és la matèria primera de l’economia digital. La dificultat no està a gestionar les dades, sinó a saber interpretar-les bé i aportar valor real als ciutadans. El món de l’economia i la tecnologia comparteixen un gran interès per un terme: el 'big data'. S’ha convertit en la paraula comodí per presentar qualsevol projecte o defensar una idea de present amb gran futur. Més enllà de ser un vocable que estigui de moda, ¿quin és el seu valor per a la vida d’un ciutadà normal? Recordem la seva definició i avaluem les seves aportacions a la nostra realitat quotidiana.

Les dades són la matèria primera de l’economia digital. El concepte 'big data' va començar a popularitzar-se l’any 2001. Un analista nord-americà de la consultora Gartner, Doug Laney, va destacar les seves principals característiques. De fet, la seva definició va ser: les grans dades responen a actius d’informació d’alt volum, velocitat i diversitat que demanen formes innovadores i rendibles de processament de la informació per millorar la comprensió de la realitat i la presa de decisions. A partir de llavors, aquest vocable forma part del vocabulari de directius i professionals digitals.

¿En quins àmbits s’està utilitzant més el 'big data'? Les seves aplicacions són múltiples i variades. Existeixen, no obstant, algunes àrees on el seu ús està molt desenvolupat. En l’administració de les ciutats, en el que es coneix com les 'smart cities', s’aplica a temes de gestió de la mobilitat i de les condicions ambientals. També està experimentant una alta implementació en el sector sanitari i de la biotecnologia. De fet, molts dels nous projectes d’investigació s’inclouen en aquesta categoria d’aplicació del 'big data'. També en fets tan quotidians com la lectura de la premsa s’aplica el que es coneix com el periodisme de dades, que avança en la línia d’una qualitat més gran, investigació i transparència de la informació.

¿On impactarà més el seu ús? Destacarem principalment dos àmbits: la necessitat de nous perfils professionals i la creixent importància de la ciberseguretat. En el món professional, el 'big data' demana nous professionals que sàpiguen gestionar, interpretar i avaluar qualsevol tipus de dades. Igual que a la pel·lícula 'Figuras oculta's (2017) on s’explica que les dones que treballaven com a calculadores de la NASA van haver de formar-se i respondre a les noves necessitats de la institució amb l’arribada del superordinador IBM, ara està passant exactament el mateix en moltes altres empreses. A més, la demanda existeix no solament per als àmbits de les ciències pures i les enginyeries, sinó també per a les ciències socials, les humanitats i les arts. En molt poc temps, serà un requisit per a qualsevol professional.

Pel que fa a la ciberseguretat, el tractament de dades ha d’estar molt protegit. En un escenari global on l’increment de 'hackers' és continu, és molt necessari per part de qualsevol empresa o ciutadà ser responsables amb les dades que compartim i cedim. La seguretat digital ja és una necessitat bàsica de la nostra societat.