Anar al contingut

Col·labora:

"La moto elèctrica és idònia per a la mobilitat urbana sostenible"

El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, explica cómo está el sector de la electromovilidad

Anna Rocasalva

"La moto elèctrica és idònia per a la mobilitat urbana sostenible"

Riaño és el secretari general ­d’Anesdor, l’Associació Nacional d’Empreses del Sector de Dues Rodes. Anesdor representa el 96% de les empreses del mercat espanyol i s’encarrega de la representació institucional en àmbits d’importància estratègica per al sector, com la mobilitat, el medi ambient, l’homologació dels vehicles i el seguiment d’informacions estadístiques.

- Parli’ns de la mobilitat sostenible, ¿millor el cotxe o la moto?

La moto és idònia per als reptes de la mobilitat urbana sostenible. Ocupa tres vegades menys que un cotxe en circulació i cinc vegades menys aparcada. Es filtra entre el trànsit i allibera espai en els embussos per a la resta dels usuaris de la via. En termes econòmics, és el vehicle motoritzat més barat. No només en la compra sinó en el manteniment i en els consums. I també és més eficient en termes de CO2 perquè gasta menys combustible.

- ¿Com evoluciona el mercat de la moto elèctrica?

Durant el primer semestre de l’any s’han matriculat 1.227 motos elèctriques en el conjunt de l’estat (suma de motocicletes i ciclomotors), que significa un creixement del 50% respecte al 2016. Però segueixen sent poques unitats i només representen una quota de l’1,6% del mercat total de motos. A Catalunya, la representativitat és més alta perquè, de les 1.227 motos elèctriques, 411 s’han venut a Catalunya.

- ¿Com es viu aquesta situació des del sector empresarial?

Les motos elèctriques són una realitat en el mercat espanyol, però les quotes de representativitat són baixes. Moltes empreses estan esperant que el mercat sigui una mica més sucós: que se superin alguns reptes, com el desplegament d’una infraestructura més àmplia de recàrrega i que es doni un context d’incentius que reactivi el consumidor per dirigir la seva elecció cap a un vehicle elèctric.  

- ¿Què és el que preocupa un possible comprador?

El consumidor vol saber si la moto elèctrica satisfarà les necessitats que ha cobert tradicionalment amb un vehicle de combustió. Un primer obstacle és la xarxa de recàrrega, relacionat amb l’autonomia del vehicle, que connecta amb la tecnologia de les bateries i al rang que t’ofereixi d’ús. Un altre punt clau és que aquests vehicles són recents i innovadors, i per això són més cars que els tradicionals, i el consumidor ha de veure avantatges que li compensin el preu. Aquí és on juga un paper decisiu l’Administració. En primer lloc, per facilitar la infraestructura de recàrrega pública, i en segon lloc per crear incentius per al consumidor.

- Actualment, hi ha diferents subvencions...

El mapa d’incentius per al client és molt heterogeni. Hi ha ajudes estatals, en el marc del pla MOVEA; ajudes de la Generalitat; ajudes als municipis des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona… Però, probablement, el consumidor tindrà dificultat per saber tota aquesta informació perquè no hi ha una integració de les polítiques dels diferents nivells administratius. D’altra banda, tots aquests plans no solen tenir continuïtat en el temps. I la continuïtat és un tema fonamental perquè aquests incentius siguin efectius. 

- ¿Què depara el futur de la moto elèctrica?

És difícil fer una previsió del mercat elèctric. El que està clar és que hi ha un mercat actual i que determinades necessitats de transport ja s’estan satisfent amb els vehicles elèctrics. Això es demostra en el creixement actual, que any rere any, va duplicant les xifres. El desenvolupament és indubtable.