Anar al contingut

Col·labora:

PRESSUPOSTOS APROVATS

Xifres amb impacte ciutadà

L'AMB manté la seva capacitat inversora i assegura els seus serveis

L. Benavides

Els programes municipals d’ocupació i autoocupació, les mesures contra la pobresa energètica, les tarifes socials del transport públic i les millores en el paisatge natural i urbà són només algunes de les accions impulsades des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb un impacte més visible, més tangible, per als 3,2 milions d’habitants del territori metropolità. Aquestes iniciatives, i moltes altres, tindran continuïtat durant l’any 2017, ja que són a l’ADN de l’ens metropolità i, sobretot, apareixen en els pressupostos per a l’any que ve, aprovats inicialment el mes de novembre passat. 

El grup AMB comptarà amb un pressupost de 1.525 milions d’euros per a l’any que ve. Amb aquests números l’ens metropolità manté la seva capacitat d’inversió i garanteix la prestació dels serveis territorials de gran abast, com  l’aigua, el transport públic o la gestió dels residus, entre altres. «Aquests pressupostos estan en la línia de l’AMB, un ens que es diferencia d’altres administracions perquè presta serveis, i que es regeix per la sensibilitat mediambi-en­tal i la sostenibilitat econòmica i social”, explica Ramon Torra, gerent de l’AMB. “Només l’11% del pressupost serveix per mantenir l’estructura, el personal de l’ens. La resta del pressupost s’aplica als serveis. És un ens sanejat”, afegeix el gerent.

L’AMB com a institució gestionarà un pressupost de 658,74 milions d’euros, un -0,70% respecte al pressupost aprovat inicialment per al 2016. “Aquesta lleugera reducció del pressupost és simplement el resultat de diversos ajustos. S’incrementa la inversió en temes com el transport (dels 251 milions als 255,9 milions) i es redueix la inversió en altres com el cicle de l’aigua (56,2 milions, 8 milions menys que el 2016)», explica Torra, que sub­ratlla que l’AMB ha reduït el cànon de l’aigua per evitar que en pugés el preu.

Al pressupost de l’AMB com a institució s’hi han de sumar els 866,26 milions d’euros que sumen els de la resta del grup, format per l’IMET (Taxi), Transports de Barcelona, l’IMPSOL (vivenda), Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Projectes i Serveis de Mobilitat (PSM) i AMB Informació i Serveis.

GRANS EIXOS

Els grans objectius dels pressupostos 2017 coincideixen amb les quatre grans línies d’actuació de l’ens metropolità: aprofundir en el conjunt de polítiques socials, especialment en les referents a l’accés a serveis públics com els subministraments bàsics i el transport; fomentar un model més sostenible, basat en la prevenció dels residus i compromès en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica; millorar la qualitat democràtica mitjançant la transparència i avançar en el compromís de destinar el 0,7% del pressupost propi –actualment ronda el 0,4%– a cooperació internacional. 

¿D'on vénen els ingressos de l'AMB?

Els ingressos pressupostaris de l’AMB provenen bàsicament d’aportacions municipals, basades en els tributs de l’Estat (112,7 M d’euros) i en una part de la recaptació de l’IBI (67,92 M), i de la gestió de taxes, tributs i cànons propis d’alguns serveis metropolitans com la taxa metropolitana de tractament de residus municipals (113,88 M).

Els ingressos pressupostaris també procedeixen de les trans­ferèn­cies d’altres entitats públiques per prestar serveis concrets. En aquest tercer grup d’ingressos, les tres entitats públiques que més aporten per aquest concepte al grup AMB són el sistema metropolità de transport de viatgers (95,53 M d’euros), l’Agència Catalana de l’Aigua (54 M) i l’Agència de Residus de Catalunya (10,5 M).

0 Comentaris
cargando