Anar al contingut

Col·labora:

MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

Amb les llars més vulnerables

L'AMB reforça la seva línia d'ajudes per garantir subministraments bàsics com la llum, l'aigua i el gas

L. Benavides

El nombre de llars amb problemes per pagar les factures de la llum, l'aigua i el gas ha augmentat els últims anys com a conseqüència directa de la crisi econòmica. Aquesta incapacitat per satisfer el pagament dels subministraments més bàsics afecta majoritàriament gent gran, persones amb dependència i famílies monoparentals femenines amb persones al seu càrrec. Per impedir el tall del subministrament d'aquests serveis per impagament en llars en situació o en risc d'exclusió social, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat en marxa el Programa Metropolità de Mesures Contra la Pobresa Energètica 2016-2019.

«El programa respon a la voluntat de l'AMB d'intervenir per donar una resposta efectiva a les necessitats de les llars més vulnerables», afirmaJaume Collboni, vicepresident de l'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'ens metropolità. El nou programa metropolità compta amb un pressupost de sis milions d'euros, que s'afegeixen als cinc del fons establert durant el mandat 2012-2015. En total, uns 11 milions d'euros.

MÉS PRESSUPOST

El nou fons contra la pobresa energètica persegueix «evitar que s'interrompin dinàmiques que s'estan demostrant eficients», segons detallen fonts metropolitanes, en referència als ajuntaments que ja han esgotat les seves assignacions inicials. Fins ara, l'AMB ha subvencionat factures per un import total de dos milions d'euros aproximadament, segons fonts metropolitanes.

«Una de les nostres prioritats és promoure la igualtat d'oportunitats, combatre les desigualtats», afegeix el vicepresident. «Volem realitzar auditories de les llars beneficiades, per veure si d'alguna manera podem disminuir o racionalitzar els consums», explica Collboni, que considera fonamental posar en marxa mesures estructurals per estudiar les patologies dels edificis i aplicar millores d'eficiència energètica. «L'AMB, en coordinació amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge, valorarà l'oportunitat d'atorgar subvencions amb càrrec a aquest programa, el de millora de barris, renovació urbana i subvencions a la rehabilitació», detallen fonts metropolitanes.

DESTINATARIS

Aquesta línia d'ajudes, integrada en el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, dóna suport econòmicament al treball en el territori dels ajuntaments i els seus serveis socials, encarregats d'orientar els ciutadans que sol·licitin ajuda. Els usuaris que desitgin acollir-se al programa han d'estar registrats o s'han de registrar en alguna de les bases de dades existents al seu municipi de residència habilitats per cada consistori per gestionar aquesta problemàtica. Això permetrà als ajuntaments informar trimestralment a l'AMB dels pagaments de factures efectuats a les companyies subministradores.

El programa metropolità està dirigit a llars en situació de vulnerabilitat econòmica i que no excedeixen el màxim d'ingressos bruts anuals per família estipulats per la Generalitat per accedir al bo social: 10.841 euros per a famílies unipersonals, 18.429 euros per a famílies de dues persones i 23.849 euros per a famílies de tres o més persones.

Els destinataris són majoritàriament persones més grans de 60 anys perceptors d'una pensió mínima de jubilació, incapacitat laboral o viudetat i unitats familiars en què tots els seus membres estan a l'atur. «L'AMB vol ajudar qualsevol persona que tingui aquesta mena de problemes, sense fer distincions», explica Collboni, que aclareix que els tècnics de serveis socials estudiaran les peticions cas per cas. En aquest sentit, els serveis socials, de manera individualitzada i justificada, podran fer alguna excepció en l'aplicació dels requisits en supòsits extrems previstos en els seus mateixos reglaments o procediments.

El sol·licitant de l'ajuda ha d'estar empadronat en algun dels municipis metropolitans adherits al programa (els 36, excepte Barcelona) i ser titular del contracte de subministraments d'ús domèstic a la seva vivenda habitual. Els tècnics de serveis socials, per la seva banda, han d'acreditar que la llar es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica. «El perfil de l'anomenat pobre energètic s'està ampliant. Cada vegada hi ha més pobres energètics, persones i parelles fins i tot amb feina, però amb un sou que no arriba per cobrir aquests serveis i altres necessitats bàsiques, com ara pagar el lloguer i el menjar», puntualitza Collboni.

SOLIDARITAT

El repartiment del pressupost entre els diferents municipis metropolitans (els 36 excepte la ciutat de Barcelona, que compta amb un programa d'ajudes propi) respon a criteris de solidaritat territorial. Així, els 11 milions han sigut repartits en funció de tres variables: la població, la taxa d'atur i la renda bruta familiar disponible. W

0 Comentaris
cargando