Anar al contingut

En col·laboració amb

Vivenda

En defensa dels drets dels inquilins

A partir d'ara els propietaris de Barcelona que vulguin fer obres hauran de garantir el reallotjament de l'arrendatari

En defensa dels drets dels inquilins

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat noves mesures per frenar el procés de gentrificació dels barris evitar l'expulsió d'inquilins de casa seva. Una vegada s'aprovi la nova norma que regula els permisos d'obres, els propietaris hauran de garantir el reallotjament i el retorn dels inquilins. També s'hi inclouran facilitats per a les instal·lacions solars i l'obligació d'auscultar el subsol per prevenir danys.

“Amb la vivenda no tot s'hi val. Hem de fer prevaler els drets dels inquilins per sobre de tot. La nostra obligació és garantir que es compleixi la llei, s'ha de protegir la part més feble davant operacions que s'estan donant en la nostra ciutat i de les quals som conscients perquè els veïns les denuncien", ha remarcat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

La legislació espanyola (llei del sòl i la rehabilitació urbana) i la catalana (llei del dret a la vivenda i llei de territori, actualment en tramitació) reconeixen el dret a un allotjament provisional i el retorn, quan sigui possible, dels arrendataris. Ara aquestes condicions es garantiran i també es vetllarà pel seu compliment des de les competències municipals.

Nova normativa

Per obtenir el permís d'obres, els propietaris hauran d'incorporar una declaració responsable que determini expressament el seu compromís de donar reallotjament als inquilins i de retorn en cas que hi tinguin dret, d'acord amb el context jurídic vigent i un protocol de reallotjament que detalli quines vivendes són les afectades i qui n'és el seu ocupant legal.

Aquesta declaració serà imprescindible per poder tramitar les llicències i comunicats d'obres vinculats a les rehabilitacions, la conservació i els enderrocaments de vivendes i permetrà identificar els possibles incompliments, denegar les llicències i iniciar les actuacions disciplinàries pertinents.

Impuls a l'energia solar

En aquest context de modificació de l'ordenança, també s'hi incorporaran facilitats per tramitar la instal·lació de petites plaques solars, que requerirà només la firma de l'instal·lador i no, com fins ara, tot el projecte executiu. La modificació s'aplicarà per a les instal·lacions solars tèrmiques, per produir aigua calenta sanitària, i les fotovoltaiques, per generar electricitat.

Així, la normativa municipal pren coherència amb l'estratègia municipal d'afavorir l'autoconsum i incentivar la instal·lació de plaques voluntàries als terrats i cobertes, tal com determina el Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona.

Seguretat al subsol

Finalment, la modificació de la norma obligarà les grans obres a definir un pla d'auscultació del subsol per evitar moviments de terrenys que espatllin les estructures de les edificacions de l'entorn.

A Barcelona es desenvolupen obres de construcció amb una incidència especial en el subsol que poden tenir efectes de variació de l'estat dels terrenys a les zones que serveixen de suport a infraestructures o edificacions. Per controlar i prevenir aquestes variacions en funció del grau de les obres, l'auscultació és un procediment necessari.