Anar al contingut

En col·laboració amb

La ronda de Sant Antoni i Gran de Sant Andreu, nous eixos pacificats

A l'estil del Paral·lel, la ronda de Sant Antoni tindrà un nou carril bici bidireccional al centre de la calçada

El Periódico

La ronda de Sant Antoni i Gran de Sant Andreu, nous eixos pacificats

Una vegada acabin les obres del Mercat de Sant Antoni i es retirin les carpes provisionals, el Govern municipal iniciarà la transformació de la ronda de Sant Antoni en un “connector cívic” amb més protagonisme per al vianant, la bicicleta i el transport públic.

La renovació de la via es farà en dues fases. La primera serà el tram d'Urgell-Floridablanca, que començarà l'octubre del 2018 i durarà un any. La segona fase, de Floridablanca a la plaça de la Universitat, haurà d'esperarà al següent mandat municipal.

La nova ronda prioritzarà una mobilitat sostenible, amb èmfasi a millorar la comoditat dels vianants i a guanyar espais verds a les voreres.

En aquest sentit, s'eliminarà un carril de circulació i passarà a haver-n'hi només un per sentit -ara n'hi ha dos de pujada i de baixada-. A més, hi haurà un cordó de serveis i càrrega i descàrrega que donarà cobertura al casc antic de Ciutat Vella, que té a la ronda un punt de sortida vital per al barri.

A l'estil del Paral·lel, la ronda de Sant Antoni tindrà un nou carril bici bidireccional al centre de la calçada, que recorrerà el perímetre de Ciutat Vella i que permetrà seguir avançant en el desenvolupament de la xarxa de carrils de la ciutat.

A més, amb la reobertura del tram Urgell-Floridablanca es recuperarà la connectivitat per als autobusos -actualment la gran majoria de línies giren cap a Sepúlveda-, i es millorarà la freqüència de pas.

Un eix cívic renovat també per a Sant Andreu

En la mateixa línia que a la ronda de Sant Antoni, l'Ajuntament acaba d'aprovar el projecte de pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, que passarà a ser de plataforma única i es convertirà en una via cívica de gran qualitat urbana amb preferència per als vianants.

El projecte, fruit d'un ampli procés participatiu, dona resposta a les necessitats del veïnat i impulsa la recuperació d'espai per als vianants al principal eix comercial del districte de Sant Andreu.

La proposta final recull les peticions i inquietuds dels veïns, que reflectien la voluntat de fer del carrer una via pacificada que connectés els carrers adjacents. Entitats socials com Carrers per a Tothom també han tingut un pes especial en el desenvolupament del projecte, per garantir els criteris d'accessibilitat universal.