Anar al contingut

En col·laboració amb

EL REPTE DE LA CONTAMINACIÓ

La qualitat de l'aire, qüestió de salut

Luis Benavides

Barcelona contaminada.

Barcelona contaminada. / ARXIU / DANNY CAMINAL

La literatura científica demostra que la mala qualitat de l’aire té efectes en la salut de moltes persones, perquè totes les persones hi estem exposades. En el cas de Barcelona, un informe elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estima que es podrien evitar cada any uns 250 morts i gairebé 1.500 ingressos hospitalaris si es reduïssin els nivells de contaminants de l’aire, actualment per sobre dels valors límit recomanats per l’Organització Mundial de la Salut i establerts per la Unió Europea.

Barcelona és una de la ciutats europees més contaminades, i per revertir aquesta situació i millorar així la qualitat de vida dels barcelonins és necessari reduir el transport en vehicle privat més contaminant i fomentar el transport públic sostenible. "Actualment la principal font de contaminació nociva és el trànsit, ja que la indústria està deslocalitzada i bastant reglamentada pel que fa a emissions", subratlla Bénédicte Jacquemin, investigadora d’ISGlobal, un centre impulsat per l’Obra Social La Caixa basat en el treball en xarxa entre institucions, centres hospitalaris i universitats. 

Partícules en l'aire

Els contaminants més preocupants són el NO2 o diòxid de nitrogen i el material particulat o PM, classificat en PM10 i PM2,5 en funció de la seva mida. En els dos casos, la capital catalana supera els valors recomanats per l’OMS. "Un 98% de la població pot estar exposada a nivells superiors de PM10 dels establerts per l’OMS i un 68% a nivells superiors de NO2", detallen fonts municipals, basant-se en els informes realitzats cada any per l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Segons l’últim informe, en cinc de les 11 estacions de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica se superaven els nivells recomanats.

Els nivells relatius a les partícules (la majoria procedeix dels vehicles) són els més preocupants. I com més petites són les partícules, més perjudicials són per a la salut, ja que poden arribar a altres òrgans diferents dels pulmons. "El 50% de la contaminació d’un cotxe de gasolina net procedeix del tub d’escapament, i l’altre 50% són partícules produïdes pel desgast dels frens, pneumàtics i asfalt", precisa la investigadora de l’ISGlobal, un centre de referència internacional en investigació que persegueix millorar la salut global i promoure l’equitat en salut. 

Perill invisible

La mala qualitat de l’aire és un problema del qual existeix molt poca consciència entre la població, segons l’Ajuntament de Barcelona, perquè "la contaminació no es percep, és invisible, encara que perjudica de manera severa la salut". I és que cada vegada hi ha més evidències científiques, a partir d’investigacions, sobre els efectes perjudicials de la contaminació en la salut de les persones. Està científicament demostrat que quan hi ha pics de contaminació, amb una exposició aguda a components com el NO2 i els PM, augmenta la mortalitat i s’agreuja l’estat de salut de persones amb malalties cardiovasculars pulmonars.

Els col·lectius més vulnerables a la contaminació són adults amb afectacions de cardiopaties i malalties respiratòries, dones embarassades, gent gran i menors de 6 anys. A llarg termini, però, la contaminació afecta el conjunt de la població, i té incidència sobre el sistema immunològic i endocrí i en la fertilitat, i fins i tot contribueix a l’aparició de diabetis. "De manera crònica, a llarg termini, uns nivells elevats de contaminació afecten seriosament la salut, i desencadenen problemes respiratoris i cardiovasculars però també en altres òrgans com el cervell", puntualitza la investigadora de l’ISGlobal.

Nombroses investigacions corroboren aquesta afirmació. Per exemple, un estudi dut a terme amb escolars de diferents centres educatius de Barcelona va concloure que existia una afectació negativa en la maduració del cervell dels més petits si estava exposat a una més contaminació atmosfèrica.

En aquesta mateixa línia, l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC, en la sigla  en anglès), una divisió de l’OMS, va classificar el 2013 la contaminació ambiental en el nivell 1, el més alt en l’escala, el de les substàncies en què el seu risc per a la salut està provat científicament. "Ara sabem que la contaminació no solament és un risc important per a la salut en general, sinó també una causa ambiental de mort per càncer", va assegurar Kurt Straif, un dels responsables de la classificació d’agents cancerígens en l’agència. Malgrat tot, els ambientòlegs recomanen desplaçar-se caminant o en bicicleta perquè els beneficis de moure’s i fer esport pesen molt més que l’aire contaminat que es pugui respirar. Així mateix, els experts recomanen evitar les hores punta de contaminació en els desplaçaments a peu en bicicleta o planificar una ruta per zones menys denses.

Reduir el trànsit

L'Ajuntament de Barcelona fa front al problema de salut i mediambiental que suposa el trànsit amb un paquet de 58 mesures incloses al Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelonapresentat el 2016. Una de les mesures, en vigor des de l’1 de desembre, és l’activació de la Zona de Baixes Emissions en l’àmbit de les Rondes de Barcelona, que restringeix la circulació dels turismes furgonetes més contaminants mentre duri l’episodi de contaminació. Les zones de baixes emissions són Barcelona (excepte els barris de Collserola, els polígons de la Zona Franca i les Rondes), part de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs, i els barris de Cornellà Esplugues de Llobregat situats a l’interior del perímetre de les Rondes.

El cas d’episodi ambiental de contaminació per NO2 es podria produir una mitjana de tres vegades a l’any per unes condicions meteorològiques molt concretes. L’ajuntament informa dels avisos preventius o episodis de contaminació a través de diferents canals, incloent-hi el 010 i el servei gratuït d’alertes per correu electrònic.  

Transport actiu

Els turismes més contaminants són els cotxes amb motor de dièsel, seguits dels cotxes de gasolina i els elèctrics, que no emeten gasos però sí que produeixen matèria particulada, un còctel que inclou el desgast de l’asfalt, els pneumàtics i els frens. Així, la millor solució passa per millorar i fomentar l’ús del transport públic i promocionar l’anomenat transport actiu (a peu o bicicleta), lliure de fums i  beneficiós per a la salut

Mesures contra la contaminació atmosfèrica

El programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica recull mesures, algunes ja en marxa, que tenen com a objectiu construir una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. 

Xarxa d'autobusos:
La nova xarxa d'autobusos, formada per un total de 28 línies, podria estar totalment operativa la tardor del 2018. Aquesta nova xarxa és, segons els experts, molt més intuïtiva i fàcil d'entendre, i està sent molt ben acollida pels usuaris. 

Més carrils bici:
La bicicleta és una de les grans apostes de l'Ajuntament de Barcelona, que des que va començar el mandat, el juny del 2015, ha portat a terme 44 actuacions de corredors ciclistes. Així, la xarxa de carrils bici ja ha crescut un 40% els últims dos anys. L'objectiu del consistori és arribar als 233 quilòmetres de vials ciclistes abans del 2019. 

Carrils VAO: 
Una altra de les mesures incloses en el pla de mobilitat de l'ajuntament que persegueix fomentar el transport públic és la discriminació positiva a la calçada per als autobusos i els vehicles d'alta ocupació (VAO), uns carrils que fomenten l'ús compartit del vehicle alhora que incentiven alternatives com l'autobús, el tren o el metro. 

Zones de baixes emissions:
La zona de baixes emissions és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i municipis circumdants a les rondes on es restringirà progressivament la circulació dels vehicles més contaminants (vegeu infografia).

Noves targetes: 
Les targetes T-Aire i T-Verda metropolitana incentiven l'ús de transport públic. La segona està dirigida a les persones que decideixin desballestar el seu cotxe amb el compromís de no adquirir un altre vehicle durant tres anys, que és el període de vigència del títol. Aquesta targeta ofereix transport públic gratuït en sis zones de transport integrat.

Parquímetres:
En cas d'episodi de contaminació per NO2 s'activarà la taxa per a l'estacionament regulat de vehicles en calçada, amb un increment de la tarifa de les àrees blaves i verdes de dos euros per hora, als vehicles no residents, els més contaminants, que se sumaran a la tarifa habitual.