Anar al contingut

En col·laboració amb

SALUT

Baixen les principals causes de mortalitat prematura a Barcelona

Es moderen les desigualtats de salut respecte a l'esperança de vida dels veïns i les veïnes

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Baixen les principals causes de mortalitat prematura a Barcelona

L'informe anual La salut a Barcelona indica una reducció lleu de les desigualtats de salut entre barris respecte a l'esperança de vida, i també fa patent que la meitat de la població pateix nivells de soroll alts, una percepció que augmenta a l’Eixample i Ciutat Vella.

Aquest informe, que elabora l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), presenta l'estat de salut de la ciutadania en el marc dels determinants de l'entorn socioeconòmic i de l'entorn físic, i ofereix els resultats referents al 2016. “Aquest informe és una bona radiografia de l'estat de salut dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, i ens permet fer una millor intervenció i una millor planificació en el conjunt de les polítiques de la ciutat”, assegura la tinent d'alcaldia de Drets SocialsLaia Ortiz.

Segons l'informe, l'esperança de vida l'any 2015 (les dades del 2016 encara no estan disponibles) va ser de 80,8 anys en els homes i de 86,6 anys en les dones, xifres molt similars a les de l'any anterior (80,5 i 86,7 respectivament l'any 2014). Les desigualtats pel que fa a l'esperança de vida entre barris de la ciutat se segueixen amb una metodologia específica, en què els resultats disponibles apunten a una moderació de les diferències. A més, la majoria de les causes de mortalitat prematura es mantenen estables o decreixen lleugerament.

El 9% de les llars viuen en pobresa material severa. Segons la classe social, la pobresa es concentra en les llars de classe no qualificada, en què és del 27,4%, mentre que en les classes més acomodades és de l'1,2%. Igualment, un 10,6% de les llars de Barcelona pateixen pobresa energètica (un 23,4% entre les classes socials més desafavorides respecte a un 4,8% a les més acomodades).

SERVEIS SANITARIS I ENTORN FÍSIC

El 64,3% de la població barcelonina té cobertura sanitària exclusivament pública, però aquest percentatge és molt diferent entre els districtes, i d'aquests són els dos més extrems Sarrià-Sant Gervasi (25,9%) i Nou Barris (83,4%). L'ús dels serveis d'urgències hospitalaris l'any 2016 a la ciutat va ser d'unes 342 persones per a 1.000 habitants en el cas dels homes i de 380,1 en les dones.

El 68% de la població de Barcelona està exposada a nivells superiors als establerts d'òxids de nitrogen NO2 (tant els valors límits de la Unió Europea com els de referència de l'Organització Mundial de la Salut).

Respecte a la contaminació acústica, la ciutat disposa d'un mapa de percepció del soroll elaborat a partir d'enquestes a la població, ja que es tracta d'un factor que incideix en la salut de les persones. El 47,8% de la població de Barcelona declara que hi ha molt soroll al seu barri. Les dades del 2016 mostren que a Ciutat Vella i l’Eixample, set de cada 10 veïns declaren que al seu barri hi ha molt de soroll.