Anar al contingut

En col·laboració amb

SANITAT

La salut mental a Barcelona vol anar més enllà del diagnòstic

Barcelona estudia com es pot fer un abordatge integral de detecció i tractament de la salut mental entre els veïns i veïnes de la ciutat

EL PERIÓDICO / BARCELONA

La salut mental a Barcelona vol anar més enllà del diagnòstic

Els problemes de salut mental sorgeixen d'acord amb factors com el gènere i la classe social. Les dones grans i les persones de nivell socioeconòmic baix presenten més casos, i això obliga a un abordatge integral de la detecció i el tractament.

“Quan parlem de salut no té a veure només amb un diagnòstic, sinó que té a veure amb tots els condicionants de vida, socials i emocionals”, ha anunciat la tinenta d'alcaldia de Drets SocialsLaia Ortiz, que també ha posat èmfasi en el fet que “no hi pot haver un pla de salut mental que no incorpori amb molta força la lluita contra l'estigma”.

Els col·lectius amb més problemes de salut mental són els formats per les dones d'edat avançada i les classes socials més desafavorides, segons diferents estudis que l'Ajuntament ha recollit a l'informe La salut mental a Barcelona. Aquest document veu la llum després del primer any de funcionament del Pla de salut mental 2016-2022, del qual ja s'han posat en pràctica el 82% de les 111 mesures previstes, com la inclusió de la salut mental en l'abordatge del sensellarisme, el reforç dels programes Barcelona: salut en els barris, o bé la creació d'un projecte específic de Barcelona Activa per promoure la inserció laboral de joves amb problemes de salut mental.

MILLORA DELS EQUIPAMENTS SANITARIS

Un dels diagnòstics de l'informe és la necessitat d'incrementar i adequar els serveis de salut mental, i reforçar el Pla de serveis individualitzats (PSI) als barris per gestionar els casos de trastorns mentals severs a la comunitat. També fa falta incrementar la intensitat de la teràpia psicològica i ampliar el nombre de professionals als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i als centres de salut mental per a adults (CSMA).

Durant les pròximes setmanes també s'obriran fins a quatre espais de consulta jove als districtes amb pitjors indicadors socials i de salut. Es tractarà d'espais comunitaris per a adolescents i joves, que atendran consultes sense necessitat de demanar cita prèvia amb l'objectiu de millorar la detecció de problemes de salut mental entre la joventut.

FORMACIÓ EN SALUT MENTAL

El gener del 2018 s'iniciarà un programa específic dirigit a les deu oficines de vivenda de la ciutat amb la intenció de donar una atenció el màxim d'adequada i adaptada possible a les necessitats de suport del malestar emocional, amb l'objectiu que s'ofereixi una primera orientació i que es detectin els casos més greus mitjançant la necessària orientació amb la xarxa de salut i social.

Temes: +Barcelona

Per oferir-li la millor experiència possible estem canviant el nostre sistema de comentaris, que passa a ser Disqus, que gestiona 50 milions de comentaris en mitjans d'arreu del món cada mes. Ens disculpem si aquests primers dies hi ha algun procés extra de 'login' o si el servei no funciona al 100%.