Anar al contingut

Nou Pla

Mataró limita la implantació de nous locals d'oci nocturn als polígons

Es limiten les activitats d'aquest tipus a les illes d'ús terciari, en locals de 200m² a 600m² i la suspensió de noves llicències es manté fins al juliol del 2019

El Periódico

Discoteca Cocoa al polígon industrial Pla d’en Boet de Mataró.

Discoteca Cocoa al polígon industrial Pla d’en Boet de Mataró. / PERIODICO

El Ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una modificació del Pla General per ordenar els usos i les activitats que conviuen en els polígons industrials de la ciutat, concretament els de ponent i llevant. El canvi de planejament té diversos objectius, però especialment la no proliferació de l'activitat recreativa d'oci nocturn en aquestes zones, ja que resulta incompatible amb altres activitats i genera conflictes.

Sobre aquest últim objectiu, la modificació estableix que les activitats recreatives musicals (bars musicals, discoteques, activitats amb espectacles musicals o altres d'oci nocturn), només s'autoritzaran a les zones d'ús terciari i en locals d'entre 200 i 600 metres quadrats. I, pel que fa a la suspensió de llicències per instal·lar nous locals d'oci nocturn als polígons, es mantindrà vigent fins al mes de juliol de 2019.

Creació de zones de frontera

Amb la modificació, als diferents polígons es defineixen àrees on els usos predominants són industrials i altres on les parcel·les han de tenir usos industrials-terciaris. I, com a criteri general, els usos terciaris s'estableixen a les zones de transició entre els barris residencials i les illes de caràcter més industrial. D'aquesta manera, l'activitat industrial quedarà reubicada a l'interior dels polígons mentre que l'activitat terciària es permetrà a la corona més externa.

A l'àrea terciària els usos permesos seran: oficines i serveis, restauració, educatiu, assistencial, sanitari, sociocultural, esportiu, administratiu, magatzems, comerç singular fora de la TUC i indústria tipuso I i II (exclosa la gran indústria). La superfície mínima de local s'estableix en 200 m². A més, els usos recreatius han de complir les distàncies mínimes establertes respecte a altres equipaments i activitats pel Pla especial de regulació de l'ús recreatiu.

En general, quan la modificació entri en vigor, aquelles activitats que ja estiguin en funcionament podran continuar en marxa encara que siguin disconformes a la nova normativa, i es permetran els canvis de nom, els traspassos i les obres de reforma. Però si tanquen no es podrà instal·lar una nova activitat que no s'adeqüi.

El text se sotmetrà a un període d'informació pública d'un mes, durant el qual la proposta es compartirà amb el conjunt d'agents socioeconòmics de la ciutat, i haurà de superar l'aprovació provisional i el vistiplau definitiu de la Generalitat abans d'entrar en vigor.

Més notícies de Mataró a l'edició local d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA