Anar al contingut

Ampliació ciutat

Mataró creix 18 hectàrees més en el sector de la carretera de Cirera

El projecte preveu recuperar el torrent de les Valls, espai per al centre d'acollida d'animals, el trasllat del Camp Municipal de Futbol de Cirera i nous edificis de l'Hospital

El Periódico

Pla dordenació del sector de Cirera de Mataró. 

Pla dordenació del sector de Cirera de Mataró.  / AJUNTAMENT DE MATARÓ

Mataró, amb una població en augment de 126.159 habitants, necessita nous equipaments, però encaixada entre dues rieres  -Argentona i Sant Simó-, el mar i una autopista, des de fa anys ja ha de trobar espais construïbles més enllà d'aquest marc. Amb l'única possibilitat d'ampliació a la zona oest –on ja hi ha el cementiri, l'Hospital o el Centre Comercial Mataró Park, que també demana ser ampliat-, el nou plantejament urbanístic del sector de la carretera de Cirera proposa integrar a la ciutat més de 18 hectàrees de sòl, ubicats entre el carrer de Galícia, la carretera de Cirera i l'autopista C -32.

El sector afectat ocupa exactament 185.712 m² de sòl, dels quals 7.189 m² estan ubicats a la part del carrer de Galícia que limita amb Argentona i passaran a ser sòl agrícola no urbanitzable. La resta entraran en el sector per a la nova ordenació: el 80% d'aquest àmbit serà sòl públic per a equipaments esportius i sanitaris, i per a un parc.

Amb façana a la carretera de Cirera, ben comunicada amb la millora recent dels accessos a l'autopista a la plaça de Gran Bretanya, es dibuixa una zona d'edificis terciaris privats (34.099 m² de sòl i un sostre edificable de 44.459 m²) i una reserva de terrenys per a equipament públic sanitari d'11.219 m² en un doble edifici que es destinarà a usos sociosanitaris i centre ambulatori de l'Hospital de Mataró davant de l'edifici actual.

Zona esportiva, parc i centre d'animals

Amb façana al carrer de Galícia se situa una zona d'equipaments esportius municipals: dos camps d'hoquei (l'actual i un segon) i l'espai necessari per traslladar el Camp Municipal de Futbol de Cirera. Al voltant dels accessos als camps esportius es crea una reserva d'aparcament de prop de 250 places. El nou planejament urbanístic manté al mateix lloc la recollida del carrer de Galícia i preveu al seu costat, a l'altre costat de la seva ubicació original, la reserva de sòl necessària per construir el futur Centre d'Acollida Municipal d'Animals.

Entre els dos àmbits d'urbanització es preveu la regeneració de l'antic abocador de Cirera, amb intervencions de sanejament, impermeabilització i extracció de biogàs, i el manteniment i millora ambiental del torrent de les Valls. Aquests 67.749 m² d'espais verds configuraran un parc i podran formar part d'una anella verda periurbana que els comunicarà, per una banda, amb el turó de Cerdanyola, i, per l'altra, amb el camí dels Contrabandistes.

El ple municipal del 8 de febrer va aprovar provisionalment aquest pla general d'ordenació, però ara falta l'aprovació definitiva corresponent a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat. El desenvolupament de l'àmbit es preveu subdividint el sector en dos polígons d'actuació que, a la vegada, es podran executar per fases. El sistema de gestió serà reparcel·lació per cooperació.

Més notícies de Mataró a l'edició local d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA