Anar al contingut

CONTRARI A LA MUNICIPALITZACIÓ

Un estudi de l'AMTU proposa com a millor opció externalitzar totalment el 'Mataró Bus'

Fins ara, el servei es gestiona mitjançant un operador privat, però la flota de busos és municipal

Mataró és el primer municipi on s'aplica una guia creada per l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

El Periódico

mataro

El regidor de Mataró Juan Carlos Jerez exposa els resultats de linforme. / periodico

Un estudi elaborat per l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a petició de l'Ajuntament de Mataró determina, entre sis possibles models de gestió per al servei de transport públic municipal 'Mataró Bus', que la millor opció és externalitzar totalment la gestió del servei, és a dir, continuar amb el model de 'Mataró Bus' però privatitzant la flota d'autobusos en lloc de ser propietat municipal, com passa actualment.

En l'actualitat, el servei el gestiona una empresa privada per concessió municipal amb autobusos de propietat municipal i el contracte finalitza el 31 de desembre -tot i que hi ha possibilitat de pròrroga-, motiu pel qual el Govern municipal ha anunciat la voluntat de consensuar amb els grups municipals la millor opció de futur.

El regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, acompanyat del director general i el responsable d'estudis i projectes de l'AMTU, Joan Prat i Carles Labraña, respectivament, van presentar l'estudi a la Comissió Informativa de Gestió de l'Espai Públic i, posteriorment, als mitjans de comunicació.

Es tracta del primer cas d'aplicació pràctica de la guia 'BusVALUA@AMTU', confeccionada per l'AMTU i el Centre d'Innovació del Transport (ZENIT), per avaluar els diferents models de gestió del servei de bus urbà en l'àmbit d'aquesta entitat, que té 91 municipis i 2 consells comarcals adherits.

Sis alternatives de cara al 2019

La guia estableix criteris per determinar quin és el model de gestió i explotació per al servei de bus urbà més adequat en cada cas. Aquesta guia es podrà aplicar a tots els municipis interessats ​​dins de l'entorn de l'AMTU, entitat que compta amb 91 municipis adherits. 

En el cas de Mataró, l'estudi contempla sis alternatives de gestió valorant l'escenari amb inici l'any 2019:

1. Gestió directa: el servei s'ofereix amb els recursos, personal i mitjans de l'Ajuntament o empresa municipal.

2. Servei externalitzat: el servei es fa mitjançant un operador privat, sense cap transferència de riscos derivats de la gestió. L'Ajuntament assumiria les possibles fluctuacions i l'operador rebria una retribució pràcticament constant al llarg de la durada del contracte.

3. Concessió amb transferència del risc d'oferta: el servei es fa mitjançant un operador privat que comparteix el risc amb l'Ajuntament. L'operador assumeix el risc d'oferta (vagues, increment preu combustible, afectacions xarxa transport, etc.) i l'Ajuntament el de demanda (per exemple, pèrdua de passatge).

4. Concessió amb transferència del risc operacional: el servei es fa mitjançant un operador privat, al qual es transfereixen els riscos d'oferta i demanda a canvi d'una compensació anual fixa. Seria el model de gestió equivalent al fet servir actualment per a Mataró Bus.

5. Concessió amb transferència del risc operacional i propietat dels mitjans privada: és el mateix tipus de concessió que l'anterior, a diferència que la propietat de la flota d'autobusos és privada i no de l'Ajuntament.

6. Societat mixta: inclosa dins del camp de la col·laboració publicoprivada. És un cas d'intermedi entre les alternatives 1-2 i 3.

Costos de les alternatives

Pel que fa a la valoració dels costos per alternatives, l'estudi determina que l'alternativa 1 suposaria una despesa anual de 3,978 milions d'euros; l'opció 2 un cost de 3,725 milions; l'alternativa 3 unes despeses anuals de 3,343 milions; l'opció 4 un cost de 2.798 milions i la 5 representaria una mitjana de 3,023 milions d'euros.

No obstant això, l'estudi no valora només els costos, sinó que ha fixat sis criteris de valoració puntuables per a cada modalitat.

Altres criteris

Les alternatives 4 i 5 han sigut les millors puntuades en els criteris de 'Cost d'explotació'; 'Qualitat del servei i eficàcia'; 'Capacitat d'adaptació al canvi, tecnologia i innovació' i 'Aportació municipal'. L'alternativa 1 (gestió directa) ha sigut la millor puntuada als criteris de 'Control de la qualitat del servei i Risc', tenint en compte pel que fa a aquest últim criteri que el risc operacional s'ha valorat al criteri 'Cost d'explotació'.

Una vegada fetes les valoracions, l'opció 5, concessió amb transferència del risc operacional i propietat privada de la flota d'autobusos, és el model que millor puntuació obté (20,05%) i, per tant, l'opció recomanada per l'estudi per gestionar el servei Mataró Bus. Segueixen en ordre de puntuació l'opció 4 (19,41%), l'alternativa 3 (16,59%), la 6 (15,66%), l'opció 2 (14,19%) i per últim l'alternativa 1 (14,11%).

Més notícies de Mataró a l'edició local d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 

0 Comentaris
cargando